Waarom water water warmtepomp?

Waarom water water warmtepomp?

Je bespaart op je energieverbruik voor verwarmen en warm water. Je energierekening gaat dus omlaag! Een warmtepomp met bodembron verbruikt minder energie, je bespaart dus meer dan met de buitenlucht als bron. Een bodembron zie je niet en hoor je niet: je hebt geen last van geluid.

Hoeveel water heeft een warmtepomp nodig?

Er zijn Varme warmtepomp-boilers met een tankinhoud van 94 liter (kleinste model: VT100) tot wel 394 liter (VT3130). Van de totale tankinhoud wordt circa 80% efficiënt gebruikt. Dus uit een boilertank van 94 liter kun je circa 75 liter heet (55°C) water halen.

Hoe werkt water water warmtepomp?

Een water/water warmtepomp onttrekt via een open of gesloten bron warmte uit de aardbodem of – via panelen op het dak of de gevel van een gebouw – aan de buitenlucht. Dit wordt met een hoog rendement omgezet in energie voor het verwarmen of koelen van je woning en/of het verwarmen van tapwater.

Hoe werkt een warmtepomp water water?

In de water/water warmtepomp circuleert een koelvloeistof door een compressor, een condensor, een expansieventiel en een verdamper. Met die vloeistof onttrekt het toestel warmte-energie aan de bron. Die energie wordt omgezet in bruikbare warmte voor het verwarmen van uw huis en van het water voor uw keuken of badkamer.

Hoeveel warmtepompen nodig?

Het energielabel geeft aan hoe goed een woning is geïsoleerd. Hoe beter de isolatie is, hoe minder capaciteit een warmtepomp nodig heeft om te verwarmen….Het benodigde vermogen per m2.

Energielabel Benodigde gemiddelde hoeveelheid Watt/m2
F 90 W/m2
E 75 W/m2
D 68 W/m2
C 60 W/m2

Wat is de kostprijs van een water warmtepomp?

Kostprijs water warmtepomp. Een water-water warmtepompsysteem is niet goedkoop. De kostprijs schommelt rond de €15.000. Daar staat wel een hoog constant rendement tegenover en een een mooie terugverdientijd.

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp werkt op elektriciteit en maakt slim gebruik van de al aanwezige warmte in een bron. Deze warmte wordt gebruikt als energie om nog meer warmte op te wekken. Dat is slim, want dat scheelt elektriciteit! Een warmtepomp maakt gebruik van de natuurkundige principes zoals verdampen en condenseren.

Wat is een warmteopwekker?

Systeem met twee of meer typen warmteopwekkers die gebruikmaken van dezelfde energiedrager, zoals gas of elektriciteit. Deze kunnen in één toestel zijn geïntegreerd, zoals een elektrische warmtepomp met eenelektrisch element.