Waarom gaat warme lucht naar boven?

Waarom gaat warme lucht naar boven?

Warme lucht gaat naar boven en koude lucht gaat naar beneden. De reden is eenvoudig: bij verwarming van lucht zet deze uit en hierdoor wordt de soortelijke massa van die warmere lucht lager. De lichtste lucht, de warme lucht, gaat naar boven en de zwaardere koude lucht gaat naar beneden.

Wat is lichter koude of warme lucht?

De moleculen nemen in warme lucht derhalve ook meer ruimte in. Dat komt tot uiting in de soortelijke massa of dichtheid. Warmere lucht is namelijk ook lichter dan koudere lucht. Hoe warmer de lucht hoe lichter, hoe kouder de lucht hoe zwaarder de lucht.

Waar is warme lucht?

Stijgingsregen komt vooral voor rond de evenaar, waar het heel erg heet is. Bijvoorbeeld in het tropisch regenwoud van Brazilië. De zon verwarmt de grond en het oppervlaktewater verdampt snel. Warme lucht met waterdamp zet uit en stijgt op.

Waarom stijgt warme lucht en daalt koude lucht?

De dichtheid, en in dit geval dus ook de massa, van de koelere lucht ondervindt een grotere zwaartekracht dan de opgewarmde luchtlaag onderin. De koele lucht ‘zinkt’ naar het aardoppervlak, waarbij de lichtere, warme lucht omhoog wordt verdreven. Dit is waarom warme lucht stijgt.

Hoe snel stijgt warme lucht?

Lucht stijgt alleen maar op als de dichtheid van die lucht lager is dan de dichtheid van de omringende lucht – en dat is (toevallig) het geval bij lucht die warmer is dan de lucht in de omgeving, omdat lucht uitzet wanneer het warmer wordt. Lucht van 10 °C zal dus opstijgen als de lucht in de omgeving 5 °C is.

Wat gebeurt er als de lucht daalt?

Een lage luchtdruk betekent vaak dat er slecht weer op komst is. De kans op bewolking en regen is groot. Dit is te verklaren doordat de moleculen in de lucht zich altijd verplaatsen van een plaats met veel moleculen naar een plaats met weinig moleculen. In een lagedrukgebied is de druk laag vergeleken met de omgeving.

Hoe hoger hoe warmer?

De belangrijkste reden voor de lagere temperaturen op grotere hoogte is dat de lucht daar ijler is omdat de luchtdruk afneemt met de hoogte. Dat is als volgt te verklaren. Hoe hoger je komt, hoe minder lucht er nog boven je aanwezig is en op je drukt.