Waar mag as verstrooid worden?

Waar mag as verstrooid worden?

De as van iemand die gecremeerd is mag worden verstrooid op het daartoe door de gemeente aangewezen strooiveld of boven open zee (art. 66a Wet op de lijkbezorging). Maar ook mag de nabestaande die de zorg voor de asbus op zich heeft genomen zelf een ‘dierbaar’ plekje zoeken voor de verstrooiing.

Wat kost het om iemand op te graven en te cremeren?

Begraafplaatsen hanteren allemaal verschillende tarieven voor opgravingen. Alleen ‘uw eigen’ begraafplaats kan u vertellen wat voor de op- en herbegraving de kosten zijn. De kosten van het crematorium voor het cremeren van opgegraven stoffelijke resten liggen gewoonlijk tussen de 700,- en 1.200,- euro.

Hoe lang duurt het tot de as wordt vrijgegeven?

Volgens de Nederlandse wet mag een crematorium de as pas een maand na crematie vrijgeven. Het crematorium bewaart de asresten gedurende deze maand in een speciale ruimte. Die ruimte is niet toegankelijk voor nabestaanden.

Wat blijft er over na resomeren?

Na afloop van het proces blijft er een volledig steriele, waterige vloeistof en compleet schoon wit poeder over. Het water kan teruggegeven worden aan de natuur en het poeder kan, net als de as na een crematie, worden verstrooid of bewaard in een urn of sieraad. Lees meer over het proces van resomeren.

Wat kost begraven op een natuurbegraafplaats?

Het verstrooien van as op een natuurbegraafplaats is doorgaans niet mogelijk omdat dit schadelijk is voor de natuur. De prijs van een urngraf op een natuurbegraafplaats bevindt zich tussen €950,- en €4.250,-. Over het algemeen kost het begraven zelf rond de €500,- en het begraven van een urn €300,-.

Waar mag je geen as uitstrooien?

Toch mag je eigenlijk niet zomaar overal as verstrooien. Hier zijn regels voor. Officieel mag je de as uitstrooien op de daarvoor aangewezen plekken bij crematoria en andere mooie aangewezen plekken in Nederland. Op open zee is ook geen probleem.

Waar mag je uitgestrooid worden?

Als u deze wens ook heeft, is het wel van belang om te weten dat as niet zomaar overal uitgestrooid mag worden. De regels hierover verschillen namelijk per gemeente. Iedere gemeente heeft in Nederland zijn eigen beleid omtrent het uitstrooien van as.

Hoe kun je het beste as uitstrooien?

Strooi de as laag bij de grond of graaf een kuiltje waar de as in kan. De as kan je bedekken met bladeren. Als je gaat verstrooien op het water, houd er dan rekening mee dat de as een tijdje op het water blijft liggen. Bloemblaadjes of bloemen kunnen dat beeld een beetje verzachten.

Waarom mag je as niet uitstrooien?

Als je de as wilt verstrooien op een grondgebied van een andere eigenaar dan de gemeente moet je toestemming vragen aan die eigenaar. De as mag ook in eigen tuin worden verstrooid of begraven worden. Houd er bij begraven rekening mee dat de urn dan in zijn geheel begraven moet worden en de as niet los in de urn mag.

Wat kost as verstrooien op zee?

U heeft de mogelijkheid in familieverband as uit te strooien per schip op zee vanaf € 232,00 (vanuit Lauwersoog). Voor meer informatie en prijzen zie verstrooiing met familie per schip.

Hoe lang duurt het om as op te halen?

Er is een aantal redenen waarom het een maand duurt voordat de familie de as krijgt. 1. Aanvankelijk was het zo dat Justitie de as een maand wilde vasthouden om haar beschikbaar te houden voor strafrechtelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar een moord.

https://www.youtube.com/watch?v=nX5wJJMkdo4