Waar kun je iemand op discrimineren?

Waar kun je iemand op discrimineren?

Onder discriminatie wordt verstaan het, zonder rechtvaardiging, anders behandelen van mensen of (minderheids)groepen vanwege bijvoorbeeld afkomst, politieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoonten, sekse, seksuele geaardheid, taal, handicap, leeftijd.

Wat is de Nederlandse wet over discriminatie?

De Nederlandse wet over discriminatie In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, mag niet.

Is discriminatie strafbaar?

Discriminatie is het ongelijk of oneerlijk behandelen van een andere persoon op basis van persoonlijke kenmerken. Volgens de wet zijn zowel discriminatie, pesterijen, haatboodschappen en haatmisdrijven tegenover een persoon of een groep van personen omwille van specifieke persoonlijke kenmerken strafbaar.

Is er sprake van directe discriminatie?

Er is sprake van directe discriminatie als je slecht behandeld wordt op grond van een eigenschap die beschermd is door de wet. Bijvoorbeeld als je bij een sollicitatie wordt afgewezen omdat je een donkere huidskleur hebt. Het kan ook zijn dat een ingreep die op het eerste zicht onschuldig lijkt, toch discriminerende gevolgen heeft.

Wat zijn de oorzaken op discriminatie op basis van geslacht?

De grond ‘geslacht’ beschermt vrouwen en mannen tegen ongelijke behandeling. Discriminatie vanwege zwangerschap valt ook onder discriminatie op grond van geslacht, evenals discriminatie van transgenders en mensen die niet of niet helemaal bij het ene of het andere geslacht horen (mensen met een intersekse conditie).

Waar kan je terecht bij discriminatie?

Meld discriminatie online bij de politie. De politie kan na uw melding adviseren om aangifte te doen. Doe aangifte bij de politie: bel 0900-8844 [aanklikbaar] of doe aangifte op een politiebureau in de buurt. Bel het alarmnummer 112 bij spoed, geweld of als de dader er nog is.

Wat zijn de straffen voor discriminatie?

Iemand die zich hieraan schuldig maakt wordt gestraft met een gevangenisstraf van maximaal één jaar of een geldboete van maximaal € 8.700,00. Wanneer dit vaker gebeurt of in groepsverband (2 personen of meer), dan wordt de maximale gevangenisstraf verdubbeld naar twee jaar en een geldboete van maximaal € 21.700,00.