Waar kan je theologie studeren?

Waar kan je theologie studeren?

Deeltijdopleidingen Theologie zijn nog aan vier universiteiten te vinden. De Radboud Universiteit Nijmegen en de Tilburg University zijn van oorsprong katholieke universiteiten, de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam zijn van origine protestants.

Hoe lang duurt de opleiding Theologie?

De universitaire bacheloropleidingen Theologie en Religiewetenschappen (Godsdienstwetenschap) duren beide drie jaar. Daarna volg je een éénjarige masteropleiding. De masteropleiding Theologie kun je vervolgen met de kerkelijke opleiding. In totaal doe je dan zes jaar over de studie.

Hoelang duurt opleiding predikant?

Om opgeleid te worden voor het ambt van predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland moet je met succes het admissie-examen afleggen. De opleiding duurt dan 3 jaar. Wanneer je de predikantsmaster hebt afgerond, kun je je aanmelden voor het toelatings- of welkomsgesprek bij de Protestantse Kerk.

Waarom filosofie studeren?

Waarom filosofie studeren? Omdat je onrechtstreeks vaardigheden aanleert die nuttig zijn in je latere loopbaan.

Wat is een opleiding filosofie?

Opleiding filosofie. Filosofie kun je aan een hogeschool of een universiteit studeren op bachelor- of masterniveau. Als je je wilt voorbereiden op deze hogere studie of veel interesse hebt in het vakgebied filosofie, bevelen we de NHA-opleiding ‘ Filosofie en levensbeschouwing ’ van NHA aan.

Waarom kiezen voor filosofie en andere wetenschap?

Aan de Rijksuniversiteit Groningen kies je voor een combinatie van Filosofie en een andere bepaalde wetenschap. Je geeft daarmee je huidige opleiding een filosofische verdieping en Filosofie is dus niet je primaire opleiding. Een afgeronde bachelor Filosofie geeft je toegang tot masters in filosofie.

Wat houdt de studie Theologie in?

Theologie is een buitengewoon brede opleiding: in deze studie breng je teksten, eeuwenlange traditie, spiritualiteit en actuele praktijk samen bij het nadenken over belangrijke persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken.

Hoelang duurt de studie Theologie?

Wat kun je worden met hbo theologie?

Je kunt aan de slag gaan als geestelijk verzorger of geestelijk begeleider in een kerk, ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis. Daarnaast kun je ook terecht bij vakbonden, buurtwerk, instellingen voor maatschappelijk werk, scholen en vredesbewegingen.