Kan je van WGA naar IVA?

Kan je van WGA naar IVA?

De werknemer kan ten alle tijden een verzoek doen de WGA in een IVA om te zetten, al zal hij dat wel moeten ondersteunen met gegevens waaruit de wijziging van de situatie en de volledige duurzaamheid van de beperkingen zou kunnen blijken.

Kan ik met WGA uitkering naar buitenland?

Wonen buiten de EU, EER en Zwitserland met een WIA-, WAO- of WAZ-uitkering. U kunt uw WIA-, WAO- of WAZ-uitkering alleen meenemen als Nederland met het land waar u gaat wonen een handhavingsverdrag heeft gesloten. Verhuist u naar een land waar Nederland geen afspraken mee heeft? Dan stopt uw uitkering.

Hoe Van WIA naar IVA?

De wachttijd voor een WIA-uitkering is 104 weken. Wanneer u arbeidsongeschikt wordt en al snel blijkt dat u helemaal niet meer kunt werken en u ook niet meer beter zult worden, dan kunt u sneller dan normaal een IVA-uitkering bij UWV aanvragen. U bent niet verplicht dit te doen.

Hoe lang mag ik op vakantie met een WIA uitkering?

Heeft u een WIA-, WAO-, Wajong- of Waz-uitkering? Dan mag u langer dan 20 werkdagen per jaar op vakantie. Maar u moet dit 2 weken van tevoren doorgeven via het wijzigingsformulier WIA, WAO, Waz of Wajong op Mijn UWV. Als u in Nederland langer op vakantie gaat, hoeft u dit niet door te geven.

Kan je als invalide in het buitenland wonen?

U gaat als gepensioneerde of invalide in een andere lidstaat van de EER of in Zwitserland wonen. Als gepensioneerde mag u in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland wonen met behoud van uw recht op het pensioen en uw dekking van de geneeskundige verzorging ten laste van België.

Heb ik recht op een uitkering als mijn partner werkt?

Als u een gezamenlijke huishouding heeft, krijgt u van de gemeente samen 1 bijstandsuitkering. U krijgt dan het bedrag dat hoort bij de bijstandsnorm ‘getrouwd of samenwonend’. Het inkomen van u beiden telt mee voor de hoogte van de uitkering.