Kan een huisbaas een huisdier weigeren?

Kan een huisbaas een huisdier weigeren?

De nieuwe standaardclausule bepaalt dat de verhuurder, bij ondertekening van het huurcontract, niet mag verbieden dat de huurder een huisdier houdt. Een verbod kan enkel maar wanneer het reglement van het appartementsgebouw het houden van huisdieren verbiedt of wanneer de huurwoning ongeschikt is voor een bepaald dier.

Kan huisbaas kat verbieden?

“De verhuurder mag in beginsel de huurder niet verbieden om huisdieren te houden, in zoverre gehuurde goed niet ongeschikt is om het (de) specifieke huisdier(en) te houden”.

Waarom geen huisdieren in huurhuis?

Dieren kunnen stank- en geluidsoverlast veroorzaken en een woning beschadigen. Veel verhuurders kiezen er daarom voor een verbod op huisdieren op te nemen in het huurcontract.

Hoeveel katten mag je hebben in huurhuis?

Ja, een verhuurder mag in het huurcontract en/of het huurreglement het houden van huisdieren verbieden en/of beperken.

Kan verhuurder huisdieren weigeren Belgie?

Huurders die een huisdier hebben, zullen vanaf nu enkel nog in uitzonderlijke gevallen geweerd mogen worden uit hun huurwoning. Dat zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). In de meeste huurcontracten staat dat huurders geen huisdieren mogen houden, tenzij na schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Hoeveel honden in een huurhuis?

In de bemiddelings-fase is een gedragsaanwijzing een vrijwillige onderlinge afspraak tussen de verhuurder en de huurder. De verhuurder schrijft dan samen met de huurder precies op waar de huurder zich aan moet houden. Bijvoorbeeld: de huurder houdt niet meer dan 3 honden.

Kun je een kat huren?

Er zijn zelfs mensen die vragen of ze een kat kunnen “huren” of een paar weken bij ons een kat kunnen lenen! Daar werken wij natuurlijk niet aan mee. Wij zoeken voor de katten in de bemiddeling een gouden mandje, waar de katten geliefd zullen zijn en oud mogen worden.

Kan een verhuurder boetes opleggen?

Een boetebeding is dus in principe rechtsgeldig, maar de verhuurder heeft steeds minder kans om de boete daadwerkelijk te innen als: in het huurcontract geen onderscheid wordt gemaakt tussen ‘soorten’ overtredingen. de boetes niet zijn gemaximeerd. de verhuurder geen schade heeft geleden door de overtreding.