Hoeveel studenten zijn er in Nederland?

Hoeveel studenten zijn er in Nederland?

Op 1 oktober 2021 stonden er 340.346 studenten ingeschreven bij een bachelor- of een masteropleiding; een groei van 4% ten opzichte van studiejaar 2020/’21. Opnieuw is dit een recordaantal ingeschreven studenten.

Hoeveel procent van de studenten leent maximaal?

Rond 2010, toen de basisbeurs nog bestond, had van de 19-jarige studenten 26 procent een studielening. In 2018 leende 65 procent van de 19-jarige studenten geld voor hun studie. Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat studenten naarmate ze ouder worden, vaker gaan lenen.

Hoeveel lenen thuiswonende studenten?

Thuiswonende student ** Als je geen recht meer hebt op de basisbeurs en de aanvullende beurs, mag je drie jaar lang € 1.001,49 per maand lenen.

Het aantal ingeschreven studenten aan Nederlandse universiteiten is in collegejaar 2019-2020 met ruim 4 procent gestegen tot meer dan 303.000, het hoogste aantal ooit. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Hoeveel procent van de studenten doet universiteit?

In 2008 had iets meer dan 19% van de bevolking van 25-64 jaar een hbo-diploma en ruim 11% een universitaire graad (samen iets minder dan 31%). Het percentage hogeropgeleiden is sindsdien met bijna 7 procentpunten gestegen: in 2017 had ruim 22% een hbo- en bijna 15% een wo-diploma (samen ruim 37%).

Hoeveel studenten zijn er in Nederland 2020?

Op 1 oktober 2020 stonden er 327.300 studenten ingeschreven aan de Nederlandse universiteiten voor het collegejaar 2020-2021. Het totale aantal studenten is met 8% gegroeid ten opzichte van het vorige studiejaar.

Hoeveel MBO studenten zijn er in Nederland?

Wist u dat er in het schooljaar 2020-2021 meer dan 500.000 mbo-studenten zijn, waarvan 75% de beroepsopleidende leerweg (bol) volgt en 25% de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)?

Hoeveel studenten ieder jaar?