Hoeveel kost een warmtekrachtkoppeling?

Hoeveel kost een warmtekrachtkoppeling?

Wat zijn de kosten en het rendement? Een WKK-installatie kost ongeveer € 4.000,- (inclusief btw) per woning bij het voorzien van 45 woningen. De aanvangskosten zijn hoog en de aanleg is redelijk ingrijpend. Hoe snel een WKK-installatie is terugverdiend, hangt vooral af van de manier van financieren en exploiteren.

Waarom warmtekrachtkoppeling?

Omdat tijdens de omzetting bijna alle energie benut wordt en er dus bijna niets verloren gaat, is een WKK efficiënt, duurzaam én milieuvriendelijk. Een WKK installatie is voornamelijk bedoeld voor grote gebouwen of voor gebouwen die veel verwarming nodig hebben, zoals ziekenhuizen, zwembaden of de glastuinbouw.

Wat betekent WKK?

Bij warmtekrachtkoppeling (afgekort wkk) wordt tegelijkertijd warmte en elektriciteit geproduceerd met behulp van een motor op één brandstof. Dat kan een fossiele brandstof (stookolie of aardgas) of hernieuwbare brandstof zijn (biogas of biomassa).

Hoe werkt een warmte Kracht Koppeling?

Een warmtekrachtkoppeling, afgekort WKK, is eigenlijk een energiecentrale. Een WKK wordt aangedreven door een gasgestookte motor en wekt daarmee tegelijkertijd warmte en elektriciteit op. De brandstof voor deze motor is er in drie varianten: aardgas, biogas of stortgas.

Hoe werkt een Warmte Kracht Centrale?

Warmtekrachtcentrale betekent letterlijk de koppeling van warmte en kracht. Met een turbine, aangedreven door de verbranding van aardgas, wordt in een generator elektriciteit opgewekt. De warmte die vrijkomt bij de productie van deze elektriciteit wordt nuttig ingezet voor het verwarmen van gebouwen.

Waarom wordt warmtekrachtkoppeling bij elektriciteitscentrales toegepast?

De warmtekrachtkoppeling wordt over het algemeen toegepast op alle elektriciteitscentrales in Nederland. Dit komt omdat er grote hoeveelheden warmte worden opgewekt als gevolg van het opwekken van elektriciteit.

Waar wordt WKK toegepast?