Hoeveel Gray bij bestraling?

Hoeveel Gray bij bestraling?

In het rode gebied bedraagt de dosis maximaal 76 Gy, het groene gebied maximaal 35 Gy. De endeldarm krijgt nu een veel lagere dosering dan met de drie-velden-techniek. – Ook het type gezond weefsel is van belang. De gevoeligheid voor bestraling is per weefsel verschillend.

Hoe ontstaat Elektronenstraling?

Om dieperliggende tumoren te bereiken worden elektronen (deeltjes) omgezet in fotonen (energiepakketjes). Dit gebeurt door de elektronen te laten botsen op een metalen plaat die aan het einde van de versnellerpijp zit. Fotonen kunnen hun energie diep in het lichaam afgeven en op die manier kankercellen vernietigen.

Wat is Elektronenstraling?

Elektronenstraling wordt gebruikt voor de behandeling van huidtumoren en heel oppervlakkige tumoren. Dat zijn tumoren die niet dieper in het lichaam zitten. Elektronenstraling geeft het grootste deel van de energie in de eerste paar centimeters af.

Wat is het Isocentrum?

Het isocentrum is het punt waardoor in de bestralingsruimte de een- 😐 trale as van de bestralingsbundel bij elke stand van de apparatuur heen gaat.

Welke straling wordt gebruikt bij radiotherapie?

Radiotherapie is een medische behandeling met röntgenstraling, een radioactieve bron of een combinatie van deze twee. Een ander woord voor radiotherapie is bestraling. De behandeling is meestal gericht tegen kanker. Het doel van radiotherapie is dan om de kankercellen te doden.

Wat is CT lokalisatie?

CT. Met behulp van de CT-scanner vindt het vaststellen van het te bestralen gebied (lokaliseren) plaats. Er wordt een scan van het te bestralen gedeelte van het lichaam gemaakt. De verkregen beelden worden gebruikt om de plaats van de bestraling te bepalen, ook de omliggende organen worden in beeld gebracht.

Wat is een Planparallelle bestraling?

Dosisberekeningen en treatmentplanning (tidr) Het gaat hierbij om een bestralingstechniek met één bestralingsveld op een FHA (focus-huidafstand) van 100 cm en om een bestralingstechniek met twee opponerende velden, de zogenoemde planparallelle bestraling.

Waarmee wordt bestraald?

Uitwendige bestraling Het apparaat waarmee we bestralen wordt een ‘lineaire versneller’ genoemd. Dit apparaat maakt röntgenstralen met een hoge energie. Deze röntgenstralen kunnen diep in het weefsel terecht komen.