Hoe wordt snelheid gemeten?

Hoe wordt snelheid gemeten?

Meetmiddelen snelheidsmeting Voor het vaststellen van de snelheidsovertreding maakt de politie gebruik van verschillende meetmiddelen: Lasergun. Radarsnelheidsmeter. Boordsnelheidsmeter.

Hoe meet de politie je snelheid?

Snelheidsmeting via boordsnelheidsmeter politieauto De politie kan een snelheidsovertreding ook vaststellen met behulp van de snelheidsmeter in de dienstwagen of – motor. Vaak wordt gedacht dat de politie alleen met speciale apparatuur zoals een lasergun of radar de snelheid kan meten.

Kan handhaving je snelheid meten?

In de regeling zijn meetmiddelen opgenomen die gebruikt worden door de politie en de eisen waaraan deze meetmiddelen moeten voldoen. In deze regeling is de standaard in politievoertuigen ingebouwde boordsnelheidsmeter níet opgenomen.

Wat betekent snelheid gemeten?

De snelheidsmeting kan ook plaatsvinden via de boordsnelheidsmeter van de politieauto. Dit houdt in dat de politie achter u aanrijdt en op met een gelijkblijvende afstand waarbij de op hun boordsnelheidsmeter in de politieauto de op dat moment gereden snelheid wordt afgelezen.

Hoe lang moet een snelheidsmeting zijn?

De gemiddelde snelheid wordt dan door de computer berekend. Wettelijk is echter niet vastgesteld dat een agent minimaal een meting van 16 seconden moet hebben gedaan.

Wat doet een radarcontrole?

Radarcontrole is een door de politie gebruikte snelheidscontrole van voertuigen met behulp van radarmeting. Het speciaal voor dit doel ontwikkelde radarapparaat wordt onder een hoek van ongeveer 20 graden met de weg geplaatst. Het apparaat zendt continu een radarsignaal uit op een vaste frequentie.

Hoeveel correctie bij lasergun?

Om met 100% zekerheid te kunnen garanderen dat iemand te hard heeft gereden, trekt de politie van de gemeten snelheid een paar kilometer af. De meetcorrecties zijn: bij minder dan 100 km/u: 3 kilometer meetcorrectie. bij meer dan 100 km/u: 3 procent meetcorrectie.