Hoe werkt Nociceptie?

Hoe werkt Nociceptie?

Nociceptie is het vermogen van een organisme om (mogelijke) schade aan het lichaam of weefsel via de zintuigen waar te nemen; daarbij gaat het in het bijzonder om de pijn die hierbij optreedt. Een organisme dat over nociceptie beschikt, neemt dus pijn waar. Nociceptie wordt ook wel pijnzin genoemd.

Waardoor wordt nociceptieve pijn veroorzaakt?

Nociceptieve pijn is het gevolg van beschadiging van een lichaamsdeel. Bij deze weefselschade komen er stoffen vrij die pijnsensoren, de nociceptoren geheten, opvangen. Deze sensoren sturen pijnsignalen (via perifere zenuwen en het ruggenmerg) naar de hersenen.

Welke prikkel activeert de nociceptoren?

Nociceptieve pijn De activatie van nociceptoren wordt opgewekt door fysische factoren (zoals warmte, kou, rek, druk) en/of chemische factoren (stoffen die vrijkomen bij weefselschade: de zogenaamde ontstekingsmediatoren zoals o.a. prostaglandine, histamine, bradykinine, cytokinen en serotonine).

Waardoor wordt nociceptieve pijn niet veroorzaakt?

Somatische pijn ontstaat door weefselschade in de huid, spieren of botten. Deze vorm kenmerkt zich meestal door een scherp, stekend of kloppend gevoel van pijn. Somatische pijn is in tegenstelling tot viscerale pijn duidelijk aan te wijzen. Nociceptieve pijn verdwijnt meestal als de weefselschade is genezen.

Hoe werken pijnreceptoren?

Pijnsignaal springt omhoog Die lange reis van je vingertopje naar de je hersenen duurt maar een fractie van een seconde. Wanneer de punaise door je huid gaat, worden er stofjes afgescheiden die de pijnreceptoren in de vinger wakker maken. Hier vangt de zenuw het signaal op (1).

Welke prikkels kunnen pijnreceptoren activeren?

Sommige zijn gespecialiseerd in waarneming van mechanische invloeden (zoals druk, scherpe voorwerpen), andere in het waarnemen van lage of hoge temperatuur (koude: < 5°C, of warmte: > 45°C) en chemische stoffen (zoals Spaanse Peper).