Hoe werkt je occipitale kwab?

Hoe werkt je occipitale kwab?

De occipitale kwabben of lobi occipitales zijn de delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van visuele informatie bij zoogdieren. Ze zijn van alle hersenkwabben het kleinst en liggen het verst naar achteren in de hersenen. De occipitale kwab bevat de primaire en secundaire visuele schors.

Waar ligt de pariëtale kwab?

De pariëtale kwabben bevinden zich achter de frontale kwabben, meer aan de achterkant van het hoofd. In de pariëtale kwab wordt de gevoelsinformatie van verschillende delen van het lichaam bijeengebracht (sensorische informatie: pijn, gevoel, warm of koud etc.).

Waar bevindt zich de temporale schors?

De temporale kwab, lobus temporalis of slaapkwab. Deze delen van de hersenen liggen net boven de oren. Ze zorgen voor het verbale geheugen, de spraak en het gehoor.

Wat is de pariëtaalkwab?

De pariëtaalkwab (wandbeenkwab) is betrokken bij zintuiglijke en cognitieve functies zoals aandacht, ruimtelijk inzicht, lezen en rekenen. Het voorste deel van de pariëtaalkwab ontvang zintuiglijke informatie van de thalamus. Van opzij gezien ligt de pariëtaalkwab aan de achter/bovenzijde.

Waar zit de temporale cortex?

De temporale kwabben of lobi temporales (enkelvoud: lobus temporalis) zijn een deel van de hersenen. Ze behoren tot het telencephalon en zijn gelegen aan beide zijkanten, ongeveer boven de oren. De temporale kwabben bevatten onder andere de hippocampi en de amygdalae.

Waar zorgt de temporale kwab voor?

De temporale kwabben zijn betrokken bij het het organiseren en indelen van zintuiglijke informatie. Personen met temporale kwab letsels hebben moeite het indelen van woorden of foto’s in categorieën.

Wat is Parieto Occipitaal?

De pariëto-occipitale sulcus (ook wel de pariëto-occipitale kloof genoemd) is een diepe sulcus In de hersenschors die de grens markeert tussen de cuneus en precuneus, en ook tussen de pariëtale en occipitale kwabben.

Wat betekent Parieto Temporaal?

Letsel in de temporaal kwab /slaapkwab Dit hersengebied ligt eigenlijk precies achter de oren en heeft dan onder andere ook te maken met het verwerken van auditieve informatie (= dat wat er gehoord wordt). Er zijn nog meer specifieke functies van deze hersenkwab.

Wat is occipitale?

Occipitaal is de anatomische aanduiding voor de achterkant van het hoofd (het achterhoofd). Deze term hoort bij de termen nasaal en temporaal, waarbij de nasale zijde van het hoofd de voorkant is (de kant waar de neus zit), en de temporale zijde de zijkant(en) van het hoofd is.