Hoe werkt de schaal van Richter?

Hoe werkt de schaal van Richter?

De schaal van Richter is een meetschaal waarop de energie die vrijkomt bij een aardbeving (of een zeebeving) in een getal wordt uitgedrukt. Dit getal wordt de magnitude genoemd. De schaal is in 1935 opgesteld door de Amerikaanse seismoloog Charles Francis Richter en zijn Duits-Amerikaanse collega Beno Gutenberg.

Hoe ontstaat een aardbeving?

Hoe ontstaat een aardbeving? De aarde bestaat uit verschillende lagen. Binnenin de aarde is de kern, met daaromheen de buitenkern, de mantel en de aardkorst. De aardkorst en de buitenste lagen van de mantel bestaan uit enorm grote platen. Deze tektonische platen bewegen langs elkaar.

Waar komen de meeste aardbevingen voor?

De meeste aardbevingen komen voor in de aardkorst tot op een diepte van ongeveer 30 kilometer. Er komen echter ook bevingen voor op dieptes tot ongeveer 700 kilometer. De meeste aardbevingen komen voor rondom de Grote Oceaan, in het Middellandse Zeegebied, in de Himalaya en Indonesië. Ook midden in oceanen komen bevingen voor.

Wat is de dodelijkste aardbeving in de wereld?

De dodelijkste aardbeving trof Indonesië in 2004 en veroorzaakte een tsunami in de Indische Oceaan, die uiteindelijk 230.000 mensen het leven kostte. En in 2010 en 2011 werden China en Japan getroffen door een aantal krachtige aardbevingen, met duizenden doden en miljarden euro’s aan schade als gevolg.

Waar werd de aardbeving waargenomen?

Op 16 augustus 2012, rond 22.30 uur, werd er in de provincie Groningen een aardbeving waargenomen. Het epicentrum lag bij Huizinge en de aardbeving werd, net als de andere aardbevingen in dit gebied, veroorzaakt door de aardgaswinning door de NAM.

De schaal van Richter is in de jaren 30 van de vorige eeuw opgesteld door de Amerikaanse seismoloog Charles Francis Richter. Het meet de energie die vrijkomt bij aardbevingen. Elk punt op de schaal geeft de kracht van een beving weer. Ieder heel punt omhoog betekent een vermenigvuldiging van de kracht met tien.