Hoe verandert de Atoomstraal binnen een periode?

Hoe verandert de Atoomstraal binnen een periode?

In het periodiek systeem neemt deze afstand binnen een periode meestal naar rechts toe af, aangezien het aantal protonen in de kern toeneemt en daarmee de aantrekkingskracht op de elektronenwolk, terwijl de toename van de elektronen in dezelfde buitenste schil plaatsvindt.

Wat is de betekenis van elektron?

Elektron. Zie Elektron (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Elektron. Het elektron ( Oudgrieks: ἤλεκτρον, betekenis: barnsteen dat door wrijving elektrisch geladen werd) is een negatief geladen elementair deeltje, dat gebonden kan zijn, bijvoorbeeld in een atoom, of zich vrij in de ruimte kan bevinden.

Welke metalen hebben valentie-elektronen?

Voorbeelden. – calcium (Ca) staat in groep 2 en heeft dus twee valentie-elektronen – arseen (As) staat in groep 15 en heeft dus vijf valentie-elektronen De overgangsmetalen (groep 3 t/m 12) hebben een variërend aantal valentie-elektronen.

Wat zijn de elektronen rond de atoomkern?

De elektronen cirkelen rond de atoomkern in banen met een verschillende diameter. We noemen deze banen ook wel schillen. Schematische weergave van een zuurstofatoom. Zuurstof bezit 8 protonen en 8 neutronen in de kern en heeft 8 elektronen verdeeld over twee schillen. Niet alle schillen bevatten evenveel elektronen.

Wat is een periodiek systeem?

Het periodiek systeem kan gebruikt worden om overeenkomsten te vinden tussen de eigenschappen van elementen, en de eigenschappen te ontdekken van nieuwe of nog onbekende elementen. Het periodiek systeem is een nuttig raamwerk om chemisch gedrag mee te analyseren, en het wordt uitgebreid gebruikt in de chemie en andere natuurwetenschappen.

Wat is de horizontale rij in periodiek systeem?

Een periode is een horizontale rij in het periodiek systeem. Hoewel de groepen algemeen de duidelijkste periodieke trends vertonen, zijn er enkele regio’s waar horizontale trends duidelijker zijn dan de verticale, zoals in het f-blok, waar de lanthaniden en actiniden twee aanzienlijke horizontale series vormen.

Hoe neemt de atoomstraal af in periodiek systeem?

De atoomstraal varieert in een voorspelbare en verklaarbare manier over het hele periodiek systeem. Zo neemt de straal binnen een periode in het algemeen af van links naar rechts daar het aantal elektronenschillen gelijk blijft maar de lading en daarmee de aantrekkingskracht tussen elektronen en kern toe neemt.