Hoe vaak moet je chauffeurspas uitlezen?

Hoe vaak moet je chauffeurspas uitlezen?

Uitlezen. Volgens de huidige Regeling tachograafkaarten moet de bestuurderskaart 1 x per 3 weken worden uitgelezen en de tachograaf in het voertuig met behulp van de bedrijfskaart 1 x in de 3 maanden.

Kan bestuurderskaart niet uitlezen?

Bestuurderskaart en digitale tachograaf Te laat uitlezen van de bestuurderskaart of van het massageheugen van de digitale tachograaf kan flink in de boeken lopen. Volgens de boetecatalogus van ILT is de boete respectievelijk € 1.100 en € 2.200 euro, te betalen door de werkgever.

Hoe moet je een tachograaf uitlezen?

Een digitale tachograaf uitlezen moet volgens de huidige regelingen 1 x per 28 dagen voor de bestuurderskaart en 1x per 90 dagen voor de digitale tachograaf. Dit betekent dat de tachograafdata binnen deze termijnen telkens moet worden opgeslagen op de computer.

Hoe moet je tachograaf uitlezen?

Wat is VDO?

Naleving van rij- en rusttijden met VDO tachograaf De VDO Tachograaf is de ideale tool voor wagenparkbeheer. Gegevens uit de tachograaf kunnen eenvoudig gedownload worden en vervolgens gebruikt worden voor het maken van analyses.

Welke gegevens registreert de digitale tachograaf?

De digitale tachograaf is een elektronisch toestel dat in het voertuig wordt ingebouwd en de volgende gegevens registreert:

  • de rij- en rusttijden van de chauffeur.
  • de snelheid van het voertuig.
  • de afgelegde afstand.
  • onregelmatigheden.

Wie moet bestuurderskaart uitlezen?

Sinds 1 mei 2006 moeten nieuwe voertuigen zijn voorzien van een digitale tachograaf. Daarom moeten vrachtwagenchauffeurs met een totaalgewicht van 3,5 ton of meer een lezer voor de bestuurderskaart in hun voertuigen installeren, tenzij deze al tot de standaarduitrusting behoort.

Wie moet een tachograaf hebben?

Indien uw werknemer rijdt met een vrachtwagen van minstens 3,5 ton MTM, dient in het voertuig een tachograaf geïnstalleerd te zijn en moet de chauffeur de rij- en rusttijden respecteren.