Hoe schrijf je getallen in scriptie?

Hoe schrijf je getallen in scriptie?

Het belangrijkste is dat je consistent bent. Getallen onder de twintig, tientallen tot honderd, honderdtallen tot duizend en duizendtallen tot en met twaalfduizend worden in de meeste gevallen uitgeschreven. Hetzelfde geldt voor de woorden ‘miljoen’, ‘miljard’ en de bijbehorende rangtelwoorden (miljoenste, miljardste).

Hoe bedragen voluit schrijven?

Richtlijnen getallen in letters uitschrijven:

  1. Getallen tussen nul en twintig schrijf je uit als woord, dus: twee, zes, elf, achttien en twintig, maar 21, 38 en 106.
  2. Tientallen tot honderd schrijf je uit als woord, dus: veertig, tachtig en honderd, maar 110, 150 en 280.

Welke cijfers uitschrijven scriptie?

Getallen onder de twintig, tientallen tot honderd, honderdtallen tot duizend en duizendtallen tot en met twaalfduizend worden in de meeste gevallen uitgeschreven. Hetzelfde geldt voor de woorden ‘miljoen’, ‘miljard’ en de bijbehorende rangtelwoorden (miljoenste, miljardste).

Wat is verschil tussen een en één?

Op ‘een’ worden accenttekens gezet als het om het telwoord gaat én als het telwoord met het lidwoord verward kan worden. De accenttekens worden ook gezet als het telwoord speciale nadruk krijgt: één, niet twee of meer. De twee lettertekens vormen één klank.

Hoe schrijf je getallen in letters?

Hoe schrijf je getallen in letters? Als je getallen in letters schrijft, heet dat een telwoord. Telwoorden schrijf je zo veel mogelijk aan elkaar. Maar na duizend komt een spatie, en de getallen miljoen, miljard, biljoen, biljard enzovoort, schrijf je altijd als aparte woorden.

Wat zijn de richtlijnen voor het schrijven van getallen?

De richtlijnen voor het schrijven van getallen verschillen soms per redactie. Zo wordt er in romans vaak voor gekozen om getallen altijd in woorden te schrijven, omdat cijfers het tekstbeeld iets te zeer zouden kunnen verstoren.

Wat is een hele getallen in woorden?

Hele getallen in woorden worden aan elkaar geschreven, met de volgende uitzonderingen: Na duizend komt een spatie. Woorden als miljoen en miljard staan los. Wie aan het getal het woord en wil toevoegen, schrijft het aaneen na honderd en als apart woord na duizend, miljoen en dergelijke:

Wat zijn de getallen met een duizend?

In grote, (afge)ronde getallen met miljoen, miljard, etc. kunnen cijfers en letters gecombineerd worden. Bij getallen met duizend is dit ook mogelijk, maar wel iets minder gebruikelijk: 30.000: dertigduizend, 30 duizend 678.000: zeshonderdachtenzeventigduizend, 678 duizend