Hoe lang vliegt een vogel naar het zuiden?

Hoe lang vliegt een vogel naar het zuiden?

Er zijn soorten, die daardoor minstens dertig uren in de lucht kunnen blijven. Men kent kleine vogels die in staat zijn duizenden kilometers over de Atlantische Oceaan tot de dichtstbijzijnde kust door te vliegen.

Hoe lang duurt de vogeltrek?

– langdurig en duurt weken tot maanden. – gericht, van broedgebied naar overwinteringgebied of omgekeerd. – tijdens de actieve trekvlucht reageert de vogel niet op voedsel.

Hoe weten ganzen de weg?

Vogels oriënteren zich uiteraard ook dankzij hun kennis van het terrein : ze volgen rivieren, valleien of wegen, of maken gebruik van bepaalde bergtoppen om te weten waar ze zich bevinden. Andere pistes dienen nog onderzocht te worden.

Hoeveel km vliegt een vogel per dag?

Heen en terug trekken over de Atlantische Oceaan legt de Noordse stern zo’n 33.000 kilometer per jaar af, de vogel kan dit met circa 220 kilometer per dag. Qua afstand vliegt de Noordse stern hiermee bijna één keer per jaar de wereld rond. De Noordse stern is hiermee de trekvogel kampioen die de langste afstand aflegt.

Hoe lang vliegen vogels naar Afrika?

De drie dappere vogels hebben eind augustus 2009 de vlucht gemaakt van het midden van Zweden naar tropisch Afrika, dicht bij de evenaar. Daarbij legden ze 6170, 6800 en 4620 kilometer in één keer af. En dat in heel korte tijd: 72, 84 en 48 uur.

Hoe lang duurt de Ganzentrek?

Deze ganzen leggen de 3000 km lange reis in slechts 5 dagen af. Dat ze zo snel kunnen, was een grote verrassing voor ons. Maar welke ganzen doen dat nou het beste?

Hoeveel vogels vliegen naar het zuiden?

In heel Europa trekken ieder jaar maar liefst 3 miljard vogels naar het zuiden. Meestal naar Afrika, maar ook naar Zuid- en West-Europa. Die komen uiteraard niet allemaal over Nederland, maar vele honderden miljoenen doen dat wel. En dat beloofd op sommige dagen een indrukwekkend spektakel te worden.