Welke landen maken deel uit van de Schengenzone?

Welke landen maken deel uit van de Schengenzone?

Van de EU-landen maken Roemenië, Bulgarije en Kroatië nog geen deel uit van de Schengenzone; voor Cyprus is het verdrag nog niet in werking getreden. Ook vier landen die geen lid zijn van de Europese Unie, maken wel deel uit van het Schengengebied: Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein.

Welke landen behoren tot het Schengengebied?

De volgende landen behoren tot het Schengengebied: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, IJsland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Malta, Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Zwitserland en Liechtenstein.

Wat is de Schengenruimte?

De Schengenruimte is geleidelijk uitgebreid en omvat nu 22 EU-lidstaten plus IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein. De overeenkomst maakt sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam integraal deel uit van de EU-verdragen.

Wat is de Schengen overeenkomst?

De Schengenlanden hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over het visumbeleid, het asielbeleid en de samenwerking tussen politie en jusitie. De overeenkomst maakt thans een integrerend deel uit van de EU-verdragen en omvat nu onder meer alle EU-landen, uitgezonderd Ierland, Denemarken, Roemenië, Bulgarije en Kroatië.

Wat zijn de Verdragen van Schengen?

Verdragen van Schengen. De Verdragen van Schengen (gezamenlijk ook wel bekend als het Verdrag van Schengen) zijn overeenkomsten tussen een aantal Europese landen om het vrije verkeer van personen mogelijk te maken. Het grondgebied van deze landen vormt de Schengenzone.

Hoe ontstond de Schengenruimte?

Zo ontstond een gebied zonder binnengrenzen dat bekendstaat als Schengenruimte. Schengen is het dorp nabij het drielandenpunt tussen Luxemburg, Duitsland en Frankrijk, waar het verdrag werd ondertekend. In 1986 is de Europese Akte gesloten door de twaalf toenmalige leden van de Europese Gemeenschap.