Welke instellingen zijn er?

Welke instellingen zijn er?

Welke soorten instellingen zijn er?

  • verpleeghuis.
  • verzorgingshuis.
  • gezinsvervangend tehuis.
  • jeugdinstelling.
  • GGZ-instelling (zorg met behandeling)

Hoe oud worden mensen met een verstandelijke beperking?

Gemiddeld is dat bij iemand met matige verstandelijke beperkingen vanaf 50 jaar. Voor mensen met het syndroom van Down en mensen met (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen vanaf 40 jaar. Bij mensen met lichte verstandelijke beperkingen rond de leeftijd van 65.

Wat valt onder Parnassia Groep?

Parnassia behandelt en begeleidt volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen en ouderen met psychiatrische problemen of dementie. Parnassia helpt op een respectvolle en resultaat gericht manier bij het te boven komen van de gevolgen van hun aandoening. In Noord-Holland heette Parnassia voorheen Dijk en Duin.

Wat houd instelling in?

Het laten deelnemen van mensen met een psychische aandoening aan de samenleving en het bieden van hulp aan mensen die ernstig verward/verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp zoeken.

Wat zijn kenmerken van het ouder worden bij mensen met een verstandelijke beperking?

Ook al voelde 80% van de 60-plussers met een beperking in dit onderzoek zichzelf gezond, toch merkte 62% van de 40-plussers op dat zij ouder worden. Gerelateerd aan ouder worden noemden zij verminderde lichamelijke en geestelijke fitheid, veranderingen in activiteiten en in beleving van gebeurtenissen.

Welke gezondheidsrisico’s en ziektebeelden komen vaak voor bij oudere cliënten met een verstandelijke beperking?

Veroudering bij mensen met verstandelijke beperkingen kan zorgen voor bepaalde gezondheidsproblemen en gezondheidsrisico’s. Denk daarbij bijvoorbeeld aan dementie, slechthorendheid en visuele beperkingen. Op de website van de VGN vind je een overzicht van deze gezondheidsproblemen en risicofactoren.