Welke buitenlandse functionarissen kunnen niet vervolgd worden?

Welke buitenlandse functionarissen kunnen niet vervolgd worden?

Diplomaten die in het buitenland hun land vertegenwoordigen, zijn onschendbaar. Het gastland kan buitenlandse diplomaten niet vervolgen of aanhouden.

Hoe word ik onschendbaar?

Het dragen van alleen een diplomatiek paspoort, zoals sommige politici en hoge ambtenaren doen, is in principe onvoldoende om aanspraak op diplomatieke onschendbaarheid te kunnen maken. Om daarop aanspraak te kunnen maken, dient óók de gaststaat de diplomatieke onschendbaarheid van de persoon in kwestie te erkennen.

Wat is parlementaire onschendbaarheid?

Leden van de Staten-Generaal, ministers, staatssecretarissen en andere personen die deelnemen aan parlementaire debatten kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij daar zeggen of voor wat ze aan het parlement schrijven. Dit heet parlementaire immuniteit of onschendbaarheid.

Kan een diplomaat een moord plegen?

Ribbelink: “Een diplomaat is onschendbaar, maar hij moet zich volgens de regels van het Verdrag van Wenen wel houden aan de nationale wetgeving. Hij is alleen immuun voor jurisdictie, dus hij kan niet worden vervolgd of aangehouden. Dat geldt in beginsel ook voor mishandeling op straat bijvoorbeeld.

Waarom is er parlementaire onschendbaarheid?

Om te voorkomen dat de werking van het parlement gedurende die korte zittingen zou gehinderd worden door de vervolging of aanhouding van leden, besliste de grondwetgever van 1831 de parlementaire onschendbaarheid tijdens de zitting in te stellen.

Diplomatieke onschendbaarheid of diplomatieke immuniteit is een bij internationaal recht geregelde bescherming tegen rechtsvervolging voor diplomaten, buitenlandse staatshoofden, regeringsleiders, ministers van Buitenlandse Zaken -tijdens de periode waarin zij die functie uitoefenen – en bij uitbreiding bepaalde …

Wie is onze minister van Economische Zaken?

De huidige minister van EZK is Micky Adriaansens (VVD). Daarnaast is er een minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten (D66) . Het ministerie kent ook een staatssecretaris, Hans Vijlbrief (D66). De ambtelijke leiding van het ministerie is in handen van de secretaris-generaal, momenteel Lidewijde Ongering.