Welk woord betekent eigenschap?

Welk woord betekent eigenschap?

kenmerk (zn) : eigenaardigheid, eigenheid, eigenschap, feature, hoedanigheid, karakteristiek, kwaliteit, propriëteit. hoedanigheid (zn) : aard, aspect, dimensie, eigenschap, functie, geaardheid, gesteldheid, kwaliteit, staat.

Wat zijn de karaktereigenschappen van een persoon?

Karaktereigenschappen zijn vaak kenmerkend voor de persoon. De opvoeding, omgeving en ervaringen bepalen voor een groot deel het karakter van iemand. Het karakter is uniek Ieder persoon, ieder individu is uniek. Dit komt omdat iedereen zijn of haar eigen karakter heeft. Het karakter wordt omschreven middels karaktereigenschappen.

Wat is een lijst met karaktereigenschappen?

Lijst met karaktereigenschappen. aangenaam. aangepast. aanhankelijk. aanpassend. aantrekkelijk. agressief. achterdochtig. behendig.

Wat zijn de vragenlijsten voor karaktereigenschappen?

Karaktereigenschappen testen. Er zijn verschillende vragenlijsten beschikbaar om je karaktereigenschappen mee te testen. De meest bekende zijn de vragenlijsten die de BIG-5 persoonlijkheidskenmerken meten. De NEO-PI-R is de meest gebruikte vragenlijst op dit gebied. Inmiddels zijn we daar aan de derde versie toe.

Wat zijn de karaktereigenschappen van een jonge kind?

Karaktereigenschappen als creativiteit, fantasierijk, introvert, extravert, eerlijk of enthousiast is vaak al bij het jonge kind te ontdekken en kan niet veranderd worden. Door bepaalde opvoedingsmethoden of ervaringen kan dit wel getemperd worden. Op latere leeftijd kan door intensieve training het karakter wel aangepast worden.

Wat is een eigenschap of kenmerk?

eigenschap. Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak. Bron: nl.wikipedia.org.

Wat is de eigenschap in de filosofie?

Eigenschap [filosofie] – In de moderne filosofie, wiskunde en logica is een eigenschap iets dat inherent is aan een object. Eenvoudig gesteld betekent het dat het als nadere bepaling aan iets wordt toegevoegd. Van een rood object zegt men bijvoorbeeld dat het de eigenschap `roodheid` bezit.

Wat is een emergente eigenschap?

Een emergente eigenschap is een eigenschap die optreedt of wordt waargenomen wanneer men van niveau verandert, bijvoorbeeld van atomair niveau naar menselijk visueel niveau. Een emergente eigenschap is een eigenschap die op een laag niveau wordt bepaald, maar met vaak een onvoorziene, moeilijk voorspelbare uitkomst.