Wat zijn de functies van de prefrontale cortex?

Wat zijn de functies van de prefrontale cortex?

Het evolutionair ‘modernste’ deel van de neocortex dat betrokken is bij functies als plannen, besluiten nemen en emoties reguleren. Ze wordt ook in verband gebracht met het werkgeheugen.

Hoe oud is de prefrontale cortex?

De prefrontale schors is niet alleen het laatst ‘voltooid’ in de ontwikkeling, maar vermoedelijk ook het deel van de hersenen dat het meest kwetsbaar is voor veroudering. Dit verschijnsel noemt men ook wel ‘last in first out’. De prefrontale cortex is zeker tot en met het 20e tot 25e levensjaar in ontwikkeling.

Waar ligt de frontale cortex?

Gelegen in het voorhoofd, zijn de frontale kwabben de grootste kwabben van de hersenen. Het voorste gedeelte van de frontaalkwab is de prefrontale cortex.

What is the dorsolateral prefrontal cortex?

The dorsolateral prefrontal cortex is a region of the frontal lobes that is most typically associated with executive functions including working memory and selective attention ( Curtis & D’Esposito, 2003 ).

What is the anatomical term for the prefrontal cortex?

Anatomical terms of neuroanatomy. The dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC or DL-PFC) is an area in the prefrontal cortex of the brain of humans and non-human primates. It is one of the most recently derived parts of the human brain.

Does damage to the dorsolateral prefrontal cortex impair recognition memory?

DLPFC is not required for the memory of a single item. Thus, damage to the dorsolateral prefrontal cortex does not impair recognition memory. Nevertheless, if two items must be compared from memory, the involvement of DLPFC is required.

How do substance use disorders (SUD) affect the dorsolateral prefrontal cortex?

Substance use disorders (SUD) may correlate with dorsolateral prefrontal cortex dysfunction. Those who recreationally use drugs have been shown to engage in increased risky behavior, possibly correlating with a dysfunction of the DLPFC.