Wat wordt er bedoeld met federaal?

Wat wordt er bedoeld met federaal?

De term waarmee men in een bondsstaat het centrale gezag aanduidt. Het woord federaal betekent letterlijk `bondgenootschappelijk’; het is afgeleid van het Latijnse foedus (verbond). In een bondsstaat als de Verenigde Staten wordt de term federaal gebruikt voor de taken van de landelijke regering.

Wat is de federale regering?

Een federale regering of bondsregering is de overkoepelende regering van een federale staat of een bondsstaat. Naast een federale regering zijn er dan dikwijls meer regeringen op lokaler niveau, zoals per staat (Verenigde Staten), gewest of gemeenschap (België) of land (Duitsland).

Is onderwijs federaal?

De federale bevoegdheden inzake onderwijs worden bepaald door artikel 127, § 1, 2§, a) en b) van de Grondwet: het vastleggen van het begin en het eind van de schoolplicht alsook van de minimale voorwaarden voor de diploma’s, steun aan een aantal educatieve instellingen en activiteiten.

Wie zit in de federale regering?

De federale regering bestaat uit ten hoogste 15 ministers. Hiernaast kunnen er ook nog staatssecretarissen worden toegevoegd aan de regering. Deze regering is samengesteld uit evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen, eventueel de eerste minister uitgezonderd.

What are the principles of federal Indian law?

General Principles of Federal Indian Law Federal Indian law involves a distinct body of law that relates to the legal relationships between the federal government and Indian tribes. It is dynamic, evolving and encompasses several hundred years of federal policies and interaction with tribes.

What is federalism in India?

Federalism in India describes the distribution of legal authority across national, state and local governments in the nation of India. The Constitution of India establishes a federal structure to the Indian government, declaring it to be a “Union of States”.

What is the federal system of government in India?

The Constitution of India establishes a federal structure to the Indian government, declaring it to be a “Union of States”. Part XI of the Indian constitution specifies the distribution of legislative, administrative and executive powers between the Central government and the States of India.

Does the Indian Constitution propose a principle of absolute federalism?

The legislative competence of the Parliament to enact a law for compulsory acquisition by the Union of land and other properties vested in or owned by the state and the sovereign authority of states as distinct entities was also examined. The apex court held that the Indian Constitution did not propound a principle of absolute federalism.