Wat waren de gevolgen van de pest?

Wat waren de gevolgen van de pest?

De gevolgen van de pest waren verschrikkelijk.Sommige mensen uit dorpen en steden vertrokken. Door gebrek aan mensen op het land verrotte al het eten. Er was niet genoeg voedsel meer. Hongerige boeren stoken in bij bendes.

Wat is de pest veroorzaakt?

De pest wordt veroorzaakt door Yersinia pestis, een gram-negatieve bacterie. De bacterie is genoemd naar de Frans-Zwitserse arts Alexandre Yersin die de bacterie in 1894 kon identificeren tijdens een epidemie in Hong Kong. De pest is het bekendste voorbeeld van een zoönose, een ziekte die van dieren op mensen wordt overgedragen.

Wat is de verspreiding van de pest?

De wereldwijde verspreiding van de pest onder verschillende knaagdieren en de verspreiding van de ziekte in de periode 1970 – 1998. De pest is een infectieziekte die van de 14e tot en met de 19e eeuw in Europa veelvuldig, bij vlagen epidemisch en zelfs pandemisch voorkwam en enorme aantallen slachtoffers maakte.

Wat zijn de verschijningsvormen van de pest?

De meest voorkomende verschijningsvormen van de pest zijn builenpest en longpest. Men schat dat door de Zwarte Dood van 1347-1351 een derde deel van alle Europeanen, destijds enkele tientallen miljoenen, het leven liet. In Nederland valt de ziekte onder categorie B1 van de Infectieziektenwet.

De enorme schok die de zwarte dood van 1347-’50 veroorzaakte, had volgens een aantal historici een diepgaand effect op de Europese geschiedenis. Volgens sommigen zou de uitzonderlijk hoge mortaliteit in Europa geleid hebben tot een verlaging van het arbeidsaanbod, en een hoger inkomen per hoofd van de bevolking.

https://www.youtube.com/watch?v=xuSD6Cf_pQU

De gevolgen van de pest waren verschrikkelijk. Dorpen en steden en soms hele landstreken raakten totaal onbevolkt. Door gebrek aan werkkrachten rotte de oogst op de velden. Vruchtbare akkers verwilderden en er kwam een groot gebrek aan voedsel.