Wat valt onder agrarische doeleinden?

Wat valt onder agrarische doeleinden?

Een agrarische bestemming houdt in dat een woning of object -met agrarische bestemming- alleen voor agrarische doeleinden gebruikt mag worden. Denk hierbij aan een melkveehouderij of een akkerbouwbedrijf.

Wat valt onder agrarische bedrijven?

Ingevolge artikel 1, onder 9, van de planvoorschriften is een agrarisch bedrijf een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of door middel van het houden van dieren.

Wat kosten omzetten van agrarische bestemming naar woonbestemming?

Voor een wijziging in het bestemmingsplan moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. Houdt u er rekening mee dat dit een vrij moeilijke en dure procedure kan zijn. Alleen de aanvraag kost op dit moment in de meeste gemeenten tussen de 10.000 en de 12.000 euro.

Is een bedrijfswoning minder waard?

De marktwaarde van een bedrijfswoning ligt fors lager dan een reguliere woning en bij verkoop of financiering breng de bedrijfswoning grote beperkingen met zich mee. Ons kantoor wordt vaak voor taxaties gevraagd van (agrarische) bedrijfswoningen.

Wat wordt met een boerderij bedoeld?

Met een boerderij wordt vaak het complete bedrijf van een boer bedoeld. boer en boerin. Op een boerderij wonen de boer, de boerin met heel veel land voor hun dieren: een veeteeltbedrijf. Op de boerderij worden dieren gehouden.

Is boerderij overnemen maatwerk?

Een boerderij overnemen is maatwerk. Als je boer wilt worden of blijven en een agrarisch bedrijf wilt overnemen is het zaak dat je deze overname van tevoren goed plant. De overnemende partij kunnen kinderen zijn die het overnemen van de ouders of familie, maar ook een werknemer.

Wat is de waarde van de boerderij overgenomen?

Bij de overname van een boerderij moet op een aantal zaken goed worden gelet. Een intensieve veehouderij of landbouwbedrijf kan worden overgenomen, maar wel is de berekening van de waarde ingewikkelder dan bij een “gewone” overname. De marktwaarde van de grond kan boven de productiewaarde van diezelfde grond liggen.