Wat staat er op een ID-kaart?

Wat staat er op een ID-kaart?

In uw paspoort of identiteitskaart (id-kaart) staan persoonsgegevens….De volgende gegevens staan op uw paspoort of identiteitskaart:

 • pasfoto;
 • achternaam;
 • voornamen;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • geslacht;
 • lengte;
 • handtekening;

Hoe kom je aan diplomatiek paspoort?

Voor het aanvragen van diplomatieke paspoorten neemt u in ieder geval het volgende mee:

 1. Kopie plaatsingsbrief/verlengingsbrief/aanmeldmemo per persoon.
 2. Kopieën huidige (nationale) reisdocumenten van alle gezinsleden.
 3. 2 recente pasfoto’s conform fotomatrix per persoon.

Wat betekent e V op ID?

Er zijn drie vermeldingen mogelijk: e/v: echtgenoot/echtgenote van. p/v: partner van. w/v: weduwe/weduwnaar van.

Wat zijn de gegevens in een paspoort?

Gegevens in een paspoort. Het bevat doorgaans: de achternaam van de houder. de voornaam of voornamen van de houder. een pasfoto. geslacht. lengte. geboortedatum en geboorteplaats. een handtekening.

Hoe lang is het paspoort geldig?

Een regulier Nederlands paspoort is gedurende tien jaar geldig voor volwassenen. Voor personen jonger dan 18 jaar is het paspoort geldig gedurende vijf jaar. Het paspoort is geldig als reisdocument voor alle landen (tenzij anders vermeld in het paspoort).

Wat is de diplomatiek paspoort?

Documenten: 1 Diplomatiek paspoort 2 ” Europees paspoort ” voor banken 3 Identiteitskaart 4 Persoonsbewijs 5 Laissez-passer 6 Nederlands biometrisch paspoort 7 Noodpaspoort 8 Toeristenkaart

Is Nederlands paspoort 9?

Elk Nederlands paspoort heeft een uniek documentnummer van 9 karakters: positie 1 en 2 zijn letters, positie 3 t/m 8 zijn letters of cijfers en positie 9 is een cijfer. De letter “O” komt niet voor. Het is wel mogelijk dat het documentnummer het cijfer “0” (nul) bevat.