Wat kun je met Political Science?

Wat kun je met Political Science?

Je bent aantrekkelijk voor overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties in functies als adviseur, onderzoeker of beleidsmedewerker. Maar je kunt jouw kennis ook inzetten als journalist of manager in het bedrijfsleven.

Waarom Politicologie studeren?

In de bachelor Politicologie bestudeer je ingrijpende actuele ontwikkelingen zoals migratie, economische crises, terroristische dreigingen, toenemend populisme, xenofobie en polarisatie, maar kijk je ook naar oplossingsrichtingen. Politiek kom je op alle niveaus van de samenleving tegen.

Welke hbo opleiding voor Politicologie?

Binnen de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement combineer je managementvaardigheden met politiek. Je leert beslissingen nemen over maatschappelijke, en soms gevoelige, issues. Om dit ‘in de vingers’ te krijgen, zul je tijdens deze studie veel praktijkervaring moeten opdoen.

Welke vakken krijg je bij Politicologie?

Je krijgt vakken over politieke filosofie, politiek gedrag, Europese geschiedenis, bestuurskunde, internationale betrekkingen, internationaal recht, economie, ontwikkelingsvraagstukken en leiderschap. Je wordt tot de studie Politicologie toegelaten met elk vwo eindexamenprofiel.

Wat doen met diploma politieke wetenschappen?

Waar kom je terecht? Heel vaak bij regionale, nationale of internationale overheden, maar je kan ook aan de slag bij een politieke partij, bij een vakbond of ngo, in het (internationale) bedrijfsleven of in de journalistiek. Veel afgestudeerden werken ook in onderwijs en onderzoek aan de universiteit of daarbuiten.

Waar politieke wetenschappen studeren?

Bachelor in de politieke wetenschappen en de sociologie (Leuven) – KU Leuven.

Wat houdt de studie Politicologie in?

Tijdens je studie Politicologie verdiep je je in interessante, belangrijke onderwerpen op het terrein van de nationale en internationale politiek. Denk bijvoorbeeld aan verkiezingen, burgeroorlogen of lobbypraktijken. Je leert naar samenlevingen en machtsrelaties te kijken met de analytische blik van een wetenschapper.

Hoe lang duurt studie politicologie?

Hoe lang duurt de opleiding? De bacheloropleiding Politicologie duurt drie jaar. Rond je je bachelor met succes af, dan mag je de titel Bachelor of Science (BSc) voeren. Je kunt vervolgens gaan solliciteren, maar je kunt je ook verder specialiseren door een aansluitende een- of tweejarige masteropleiding te volgen.