Wat krijgt een erkende asielzoeker?

Wat krijgt een erkende asielzoeker?

Een asielzoeker krijgt bij aankomst onderdak, maaltijden en zaken zoals toiletartikelen en wasmiddel. Tijdens de asielprocedure ontvangt een asielzoeker maximaal ongeveer € 60 per week voor eten, kleding en zakgeld voor andere uitgaven.

Wat is een subsidiair beschermde?

Een subsidiaire bescherming is een verblijfsstatuut dat toegekend kan worden aan iemand die in België om internationale bescherming vraagt en niet in aanmerking komt voor een vluchtelingenstatuut, maar wel gevaar loopt in het thuisland.

Wat is een bijlage 26?

Dit document bewijst het indienen van het verzoek om internationale bescherming. Je kan je met dit document aanbieden bij de gemeente met het oog op de afgifte van attest van immatriculatie model A (oranje kaart).

Wat mogen vluchtelingen niet in ons land?

Tijdens de asielprocedure heeft de asielzoeker enkel recht op materiële hulp, zijnde onderdak, eten en begeleiding. Hij of zij mag niet werken, tenzij de asielprocedure langer duurt dan vier maanden. Bovendien voeren migranten heel vaak laaggeschoolde en zware jobs uit, jobs die niet ingevuld geraken door Belgen.

Wat is het verschil tussen een vluchteling en een subsidiair beschermde?

Erkende vluchtelingen mogen permanent in België blijven. Mensen die niet persoonlijk vervolgd worden maar op de vlucht zijn voor oorlog of ernstige schade in hun huisland, krijgen het statuut van ‘subsidiair beschermde’. In tegenstelling tot erkende vluchtelingen mogen zij niet zomaar onbeperkt in België blijven.

Wat betekent het woord subsidiair?

Subsidiair betekent vervangend. Met het woord ‘primair’ wordt aangegeven wat in eerste instantie van belang is. Indien dit niet opgaat, volgt het subsidiaire. Subsidiair wordt veelal gebruikt in het strafrecht wanneer een officier van justitie zijn tenlastelegging schrijft.

Wat is een bijlage 35?

Je kunt als burger van de Europese Unie of als derdelander een bijlage 35 krijgen. Dit is een voorlopig verblijfsdocument. Je diende een schorsend beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Wat is een bijlage 19?

Een bijlage 19 is een ‘aanvraag voor een verklaring van inschrijving’. Je moet binnen 3 maanden na je aankomst in België een verklaring van inschrijving aanvragen (via de bijlage 19).

Welke rechten heeft een vreemdeling niet in ons land?

Ongedocumenteerden: rechten Er zijn uitzonderingen: illegale vreemdelingen hebben wel recht op ‘medisch noodzakelijke’ zorg en rechtsbijstand, en illegaal verblijvende kinderen (onder de 18 jaar) zijn leerplichtig en hebben recht op onderwijs.