Wat is psychische shock?

Wat is psychische shock?

Acutre stressstoornis wordt ook wel een acute stressreactie, (psychische) shock of acute crisisreactie genoemd. Een acute stressstoornis is tijdelijk en duurt maximaal vier weken. Risicoverhogende factoren voor het ontwikkelen van deze stoornis zijn een hoge leeftijd en vermoeidheid.

Welke soorten shock zijn er?

De vier verschillende vormen van een shock hebben verschillende oorzaken:

  • Hypovolemische shock. Oorzaken van hypovolemische shock zijn bijvoorbeeld fors bloedverlies, vochtverlies en uitdroging.
  • Cardiogene shock. Een cardiogene shock wordt veroorzaakt door hartfalen.
  • Obstructieve shock.
  • Distributieve shock.

Wat is in shock zijn?

Shock is een levensbedreigende toestand door tekort aan rondpompend bloed. Het lichaam probeert de vitale organen zoveel mogelijk van bloed te voorzien door minder belangijke organen minder van bloed te voorzien.

Wat is een traumatische shock?

Mensen die lijden aan acute stress (“shock”) zijn blootgesteld aan een (ernstige) traumatische ervaring. Men reageert in het algemeen op trauma’s met intense angst, gevoelens van afschuw, machteloosheid en hulpeloosheid.

Waaraan herken je een actieve bloeding?

Actieve bloedingen zijn grote of diepe wonden waar veel bloed uit stroomt. Deze wonden zitten meestal aan armen, benen, hoofd of hals. Het bloed kan gelijkmatig of in stoten uit de wond komen.

Wat is distributieve shock?

Distributieve shock: Een distributieve shock wordt veroorzaakt door een probleem in de verdeling van het bloed. De bloedvaten in de perifere circulatie (voornamelijk de extremiteiten) gaan te veel openstaan (vasodilatatie) waardoor er relatief te weinig volume is om de druk te behouden.

Wat zijn de gevolgen van een shock?

Symptomen van shock Bleke, koude, klamme/zweterige huid. Bij sommige vormen van distributieve shock wordt de huid hoogrood in plaats van bleek. Ingevallen gezicht, spitse neus. Misselijk/ziek gevoel, zieke indruk.