Wat is onvoorwaardelijke positieve waardering?

Wat is onvoorwaardelijke positieve waardering?

Onvoorwaardelijke positieve waardering verwijst naar het accepteren en ondersteunen van een ander precies zoals ze zijn, zonder hen te evalueren of te veroordelen.

Wat is een cliëntgerichte benadering?

Bij cliëntgerichte psychotherapie is het uitgangspunt dat mensen zelf kunnen – en in existentiele zin ook moeten – kiezen en weten wat zij doen, denken en laten. Mensen worden geholpen de eigen gedachten, gevoelens en motieven te onderkennen, te ervaren, serieus te nemen en te onderzoeken.

Wat is onvoorwaardelijke aanvaarding?

Onvoorwaardelijke acceptatie: de therapeut oordeelt niet, maar maakt contact vanuit een niet-wetende, nieuwsgierige houding om samen op zoek te gaan naar wat er nodig is. De therapeut accepteert de cliënt volledig als medemens, ook wanneer hij het met diens opvattingen niet eens is.

Welke drie kenmerken bezit een therapeut met een goede therapeutische basishouding?

Een cliëntgericht therapeut beperkt zich tot een therapeutische grondhouding gekenmerkt door onvoorwaardelijke aanvaarding, echtheid en empathie.

Wat is voorwaardelijke acceptatie?

Als er sprake is van ‘voorwaardelijke acceptatie’, zullen de meeste mensen zich naar deze voorwaarden gaan gedragen, omdat ze behoefte hebben aan liefde en waardering. Hierdoor, door over aangepast gedrag, kun je van jezelf vervreemden. Je ontwikkelt dan een ‘onechte ik’, en het ‘ware zelf’ raakt op de achtergrond.

Wat is Client centered speltherapie?

Client centered speltherapie Het is een vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren, waarbij spel of andere non-verbale vormen van communiceren als middel worden gebruikt om het kind of de jongere te begrijpen en te helpen. Ze mogen over hun problemen praten maar dit hoeft niet omdat het spel voor hen spreekt.

Wat is de Rogeriaanse grondhouding?

De Rogeriaanse aandacht voor authentiek empathisch contact is de grondhouding in veel vormen van hulpverlening geworden. Invoelend contact is de voorwaarde voor goede hulp en blijkt aantoonbaar tot een positief resultaat bij te dragen.

Welke specifieke therapeutische houdingen kennen we?

De houding van de psychotherapeut Die therapeutische houding bestaat uit drie elementen: empathie, acceptatie en echtheid.