Wat is lichamelijke trauma?

Wat is lichamelijke trauma?

Een trauma kan ontstaan wanneer iemand één of meerdere schokkende gebeurtenissen meemaakt, zoals een ernstig verkeersongeluk, een brand, het overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld. Een trauma ontstaat doordat de gebeurtenis(sen) niet goed verwerkt worden, geen plekje kunnen krijgen.

Is er sprake van enkelvoudig trauma?

Er zijn twee verschillende soorten trauma’s. Bij het eerste soort is er één keer iets gebeurd wat traumatisch is geweest voor jou. Dit heet een enkelvoudig trauma. Bij het tweede soort heb je meerdere nare ervaringen gehad over een langere periode. Dit heet een meervoudig of complex trauma. Enkelvoudig trauma

Wat zijn de fases van traumaverwerking?

Fases van traumaverwerking. Traumaverwerking kent drie verschillende fases. Hoe iedere fase er precies uitziet hangt af van de ernst en aard van jouw trauma en hoe jij bent als persoon. Sommigen zullen misschien zelfs de eerste of laatste fase niet nodig hebben. Fase 1: Stabilisatie. In deze fase leer je meer omgaan met jouw gevoelens.

Wat is een ernstiger trauma?

Een ernstiger trauma kan ontstaan wanneer iemand emotioneel, lichamelijk en/of seksueel is mishandeld of langdurig is verwaarloosd. Ook een uitzending naar een oorlogssituatie kan tot een trauma lijden. Of als iemand werkt bij politie, brandweer of ambulance en te maken kreeg met menselijk lijden, geweld of dreiging.

Wat is secundaire traumatisering?

Op een indirecte manier getraumatiseerd raken wordt secundaire traumatisering genoemd: een verschijnsel waardoor partners, kinderen, andere familieleden, collega’s op het werk, maar ook psychotherapeu-ten van overlevenden van oorlogsgeweld of van incestslachtoffers getroffen kunnen worden.

Hoe leg je trauma uit?

What is the Trauma Symptom Checklist used for?

The Trauma Symptom Checklist (TSC; Briere & Runtz, 1989) was used to measure trauma-specific and psychological symptoms associated with the loss of an infant. The scale consists of 35 items that are rated in relation to the previous month ( ” How often have you experienced each of the following in the last month …?

Is there a relationship between IEQ and Trauma symptom measures?

First, correlational analyses were performed for each sample examining the relation between scores on the IEQ and scores on two trauma symptom measures (i.e. Trauma Symptom Inventory, TSI; Briere, 1995 and Trauma Symptom Checklist-40, TSC-40; Briere & Runtz, 1989).

What are the diagnostic criteria for posttraumatic stress disorder (PTSD)?

A diagnosis of CPTSD requires that in addition to the PTSD symptoms, an individual must also endorse symptoms in three major domains: (1) affective dysregulation, (2) negative self-concepts, and (3) interpersonal problems.

Is the TSC a valid measure of trauma impact?

” The Trauma Symptom Checklist (TSC) was originally created by Briere and Runtz [33] as a measure of traumatic impact following CSA. The total score has been shown to be a valid measure of general psychological distress after a traumatic event, and was thus employed in the present study.

https://www.youtube.com/watch?v=r0WqM3fFEuk