Wat is het verschil tussen Toegangsscherm en beginscherm?

Wat is het verschil tussen Toegangsscherm en beginscherm?

Het toegangsscherm is het scherm dat je ziet wanneer de iPhone vergrendeld is. Het beginscherm is het scherm waarop je apps staan. Je ziet dat nadat je de iPhone ontgrendeld hebt.

Wat is het toegangsscherm?

Het Toegangsscherm ziet u wanneer u het apparaat aan zet of uit de sluimerstand haalt en het Beginscherm is het scherm met daarop alle apps. U kunt beide dezelfde afbeelding geven, of elk een ander.

Wat is Toegangsscherm en beginscherm iPhone?

U kunt de achtergrond instellen als uw beginscherm, toegangsscherm of beide. Het beginscherm wordt weergegeven zodra de iPhone is ontgrendeld. Het toegangsscherm wordt weergegeven wanneer u de iPhone uit de sluimerstand haalt. Vergrendel uw iPhone of controleer het beginscherm om uw nieuwe achtergrond te bekijken.

Hoe kan ik op mijn iPhone mijn achtergrond veranderen?

De achtergrond van een iPhone wijzigen

  1. Open Instellingen op uw iPhone. Open Instellingen, tik op ‘Achtergrond’ en tik dan op ‘Kies een nieuwe achtergrond’.
  2. Kies een afbeelding.
  3. Verplaats de afbeelding en kies een weergaveoptie.
  4. Stel de achtergrond in en geef aan waar u deze wilt weergeven.

Wat is het beginscherm?

Als er geen app is geopend, wordt uw startscherm weergegeven. Op het hoofdstartscherm worden standaard de datum, het weer en enkele apps weergegeven. Belangrijk: Je gebruikt een oudere Android-versie.

Wat is voorvertoning op iPhone?

De functie waarbij berichten even op het scherm van de telefoon verschijnen, heet ‘Voorvertoning’. De afzender en de inhoud van het bericht zijn te zien zonder dat u WhatsApp hoeft te openen.

Wat is je beginscherm?

Als er geen app is geopend, wordt uw startscherm weergegeven. Op het hoofdstartscherm worden standaard de datum, het weer en enkele apps weergegeven.

Hoe krijg ik nieuws op beginscherm?

De widget van de Google Nieuws-app toevoegen

  1. Tik op je Android-apparaat op het startscherm en houd dit ingedrukt.
  2. Tik op Widgets .
  3. Tik op de Google Nieuws-widget en houd deze ingedrukt. Je ziet dan afbeeldingen van je startschermen.
  4. Schuif de widget naar de gewenste plek en haal je vinger van het scherm.

Hoe krijg je het weer op je startscherm?

Tik op Uitschakelen en wacht totdat de telefoon volledig is uitgeschakeld. Wacht eventjes en schakel de telefoon vervolgens in door de AAN/UIT-knop ingedrukt te houden. Houd een lege ruimte op het Beginscherm ingedrukt. Tik in het pop-upmenu op Apps en widgets toevoegen.