Wat is een aangeslagen elektron?

Wat is een aangeslagen elektron?

Aangeslagen elektron. Een aangeslagen elektron is een elektron dat zich in een aangeslagen toestand bevindt, dus een hogere potentiële energie bezit dan strikt noodzakelijk. De elektronen in atomen zijn zo klein dat ze onderworpen zijn aan de regels van de kwantummechanica.

Wat is aangeslagen of geëxciteerde toestand?

Een aangeslagen of geëxciteerde toestand is in de kwantummechanica een toestand met een hogere energie dan de grondtoestand. De term kan onder meer betrekking hebben op aangeslagen toestanden in atoomkernen, atomen, moleculen, vaste stoffen of op quasideeltjes.

Wat is een aangeslagen toestand?

Aangeslagen toestand. Een aangeslagen of geëxciteerde toestand is in de kwantummechanica een toestand met een hogere energie dan de grondtoestand. De term kan onder meer betrekking hebben op aangeslagen toestanden in atoomkernen, atomen, moleculen, vaste stoffen of op quasideeltjes .

Wat is de geleiding van elektronen?

Elektronen kunnen van het ene naar het andere atoom overspringen. Dit noem je geleiding. Als je elektriciteit door een koperdraad laat stromen, dan zijn dat eigenlijk elektronen die van het ene koperatoom naar het andere springen. Een stroom van elektronen is dus wat in het dagelijks leven elektriciteit heet.

Wat is het aantal protonen van een atoom?

Het aantal protonen bepaalt het atoomnummer en is gelijk aan het aantal elektronen van een ongeladen atoom. De negatieve lading van een elektron en de positieve lading van een proton zijn even groot en heffen elkaar op. Het atoomnummer (het aantal protonen) bepaalt de chemische eigenschappen van een atoom.

Wat is de massa van een elektron?

Elektronen. Elektronen zijn zeer kleine negatieve deeltjes. Ze hebben een massa van 9,11·10 −31 kg. Een elektron heeft dus een veel kleinere massa dan een proton. Een elektron heeft een lading van −1e. De lading van een elektron is precies even groot als die van een proton, maar met een tegengesteld teken.