Wat is de rand-36?

Wat is de rand-36?

De RAND-36 is ontwikkeld als multidimensioneel meetinstrument met het doel de algemene gezondheidstoestand vast te stellen. De vragen verwijzen naar beperkingen in het functioneren ten gevolge van fysieke en/of emotionele beperkingen. De RAND-36 is identiek aan de MOS SF-36 vragenlijst.

Wat is SF 36 vragenlijst?

36-Item Short Form Health Survey, RAND-36. De 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) is een vragenlijst die de door de patiënt ervaren gezondheid en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven meet. De vragenlijst is voor veel verschillende aandoeningen te gebruiken.

Wat is Kernrandzone?

De kernrandzone is het deel van het landelijk gebied dat visueel en functioneel fungeert als overgangsgebied tussen stedelijke kern en landelijk gebied.

Wat is de SF 12 vragenlijst?

De Medical Outcomes Study 12-Item Short Form Health Survey (SF-12). De SF-12 is een vragenlijst, bedoeld om een indruk te krijgen van de algemene gezondheidstoestand, zoals deze door de patiënt zelf beleefd wordt. De SF-12 is een verkorte versie van de SF-36.

Wat is PSK fysiotherapie?

Het meetinstrument Patiënt Specifiek Klachten is een manier om de functionele status van de individuele patiënt te bepalen. De patiënt selecteert de voor hem/haar 3 tot 5 belangrijkste klachten op het gebied van fysieke activiteiten.

Wat is PSK waarde?

PSK. De PSK wordt toegepast als meetinstrument om de functionele status van de individuele patiënt te bepalen. De patiënt selecteert de 3 tot 5 belangrijkste klachten op het gebied van fysieke activiteiten.

Wat is PSK vragenlijst?

Waar staat PSK voor?

PSK Demodulatie = Phase-shift keying (psk) is een manier van moduleren (coderen) van gegevens in digitale vorm, waarbij de fase van de uitgaande golf verschuift naar een van de voorgedefinieerde waarden.

Wat staat er op een PSK formulier?

Voor het overdragen van kapitaal naar een andere bank of verzekeraar wordt sinds enige jaren gebruik gemaakt van de Overeenkomst Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (OSK). Dit formulier wordt gebruikt als de klant heeft verzocht om een opbouwproduct zonder belastingheffing voort te zetten.

Wat is WPA 2?

Met WPA-PSK kan het draadloze Brother-apparaat worden gekoppeld aan toegangspunten met TKIP of AES als codering. Met WPA2-PSK kan het draadloze Brother-apparaat worden gekoppeld aan toegangspunten met AES als codering. TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) is een coderingsmethode.

Hoe stel je WPA2 in?

Android (bijvoorbeeld Google Nexus, Samsung Galaxy)

  1. Tik op het startscherm van het Androidapparaat op “Instellingen”.
  2. Tik in het menu “Instellingen” op “Wi-Fi”.
  3. Tik op de verbinding met de naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) van de FRITZ!Box.
  4. Tik op “Vergeten”.
  5. Configureer de Wi-Fi-verbinding opnieuw.