Wat is de meest effectieve behandeling bij anorexia?

Wat is de meest effectieve behandeling bij anorexia?

Cognitieve gedragstherapie wordt voor zowel de behandeling van anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetbuistoornis ingezet maar is voornamelijk bewezen effectief voor de behandeling van boulimia nervosa en de eetbuistoornis.

Wat is een Cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag.

Waar helpt EMDR voor?

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Hoe word je EMDR therapeut?

Toelatingsvoorwaarden

  • BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties.
  • registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid)

Hoe effectief is cgt?

Doorgaans goede resultaten. Naar de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie is veel onderzoek gedaan, bijvoorbeeld bij het behandelen van depressie, angst of gedragsproblemen. De onderzoeksuitkomsten zijn niet altijd even duidelijk. Wel boekt cognitieve gedragstherapie bij deze problemen doorgaans goede resultaten …

Welke therapie bij anorexia?

Vaktherapie , bijvoorbeeld danstherapie of psychomotorische therapie. Bij psychomotorische therapie gaat het om hoe jij je lichaam ervaart en hoe je beweegt. Sommige mensen met anorexia krijgen ook medicijnen. Bijvoorbeeld omdat ze erg bang zijn om te eten of zich somber voelen.

Hoe genees je van anorexia?

Er zijn geen medicijnen die je kunnen genezen van anorexia. Medicijnen zullen daarom alleen ingezet worden als ondersteuning van therapieën en andere behandelingen. Als je naast anorexia nog een andere ziekte hebt die je behandeling moeilijker maakt, dan kun je medicijnen krijgen tegen deze bijkomende ziekte.

Wie heeft cognitieve gedragstherapie?

Een van de grondleggers van de cognitieve therapie, de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck, ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities (gedachten, fantasieën, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen) van de cliënt centraal staan.