Wat is complementariteit?

Wat is complementariteit?

Complementariteit is de aanvulling die een ander gebied kan geven. In een ander gebied kom je dingen tegen die in je eigen woonplaats ontbreken.

Wat is complementariteit aardrijkskunde?

de complementariteit In aardrijkskundige zin: andere gebieden bieden iets wat er bij jou in de buurt niet is bijvoorbeeld gletsjers, woestijnen, grotten, hanengevechten enzovoorts… De aanvulling die een ander gebied kan geven.

Wat is de theorie van Ullman?

Het model beschrijft de uitwisseling van personen (o.a. migratie en diensten), goederen (handel) en informatie tussen twee gebieden. Volgens het model zijn er drie belangrijke factoren die een rol spelen bij deze ruimtelijke interactie: Complementariteit.

Wat is de Interactietheorie van Ullman?

Volgens Ullman vindt er alleen interactie, ook wel verplaatsing van een product van A naar B plaats, als er aan 3 eisen voldaan wordt. Dit zijn de volgende eisen: Complementariteit. Tussenliggende mogelijkheden.

Wat is de Interactietheorie?

v. (-ën), theorie volgens welke het gedrag van een persoon wordt beschouwd binnen de ontwikkeling van zijn relaties met voor hem belangrijke personen.

Wat is het interactie model?

(Hanley) (o.), stottermodel waarin de nadruk wordt gelegd op de interactie tussen verschillende factoren. De combinatiemogelijkheden van alle mogelijke factoren zijn oneindig, daar zeer veel factoren de communicatie beïnvloeden.

Wat is transporteerbaarheid?

Verplaatsbaarheid. Van het ene gebied naar het andere gebied gaan moet niet te veel tijd en moeite kosten. Voorbeeld: Gebied j kan de behoeftes van de mensen uit gebied i aanvullen, maar gebied j is moeilijk bereikbaar door een gebergte of oorlogsgebied.

Wat is Interactietheorie?

Wat zijn tussenliggende mogelijkheden?

Tussenliggende mogelijkheden houdt eigenlijk in dat er dichterbij geen mogelijkheden zijn die net zo aantrekkelijk zijn.