Wat houdt gevolgenethiek in?

Wat houdt gevolgenethiek in?

Gevolgenethiek. In de gevolgenethiek (ook wel consequentialisme genoemd) staan de gevolgen van een handeling centraal. Het gaat dus niet om de handeling zelf of om de intenties van de handelende persoon, maar alleen om de gevolgen die de handeling heeft. Zijn die gevolgen goed, dan is de handeling ook goed.

In de gevolgenethiek (ook wel consequentialisme genoemd) staan de gevolgen van een handeling centraal. Het gaat dus niet om de handeling zelf of om de intenties van de handelende persoon, maar alleen om de gevolgen die de handeling heeft. Zijn die gevolgen goed, dan is de handeling ook goed.

Wat betekent consequentialisme?

Consequentialisme is een stroming in de ethiek die stelt dat de juistheid van handelingen moet worden vastgesteld op basis van de gevolgen van deze handelingen. Consequentialisme wordt daarom ook wel gevolgenethiek genoemd.

Wat is een deontologie?

Deontologie is een stroming in de ethiek die stelt dat de juistheid van handelingen moet worden gebaseerd op absolute gedragsregels. Deze regels komen voort uit bepaalde normen over menselijk gedrag. Men spreekt daarom ook wel van plichtenethiek.

What is the difference between consequentialism and utilitarianism?

Consequentialism & Utilitarianism. Utilitarianism is one of a group of theories that maintain that the rightness or wrongness of an actio n depends on the action’s consequences. What sets utilitarianism apart from other types of consequentialism is that it maintains that we must consider the consequences for everyone (at least all humans,…

What is utilitarianism and why is it important?

Utilitarianism is one of a group of theories that maintain that the rightness or wrongness of an actio n depends on the action’s consequences.

Who wrote the principles of utilitarianism?

The principles of utilitarianism got boosted by the writings of prominent philosophers such as John Stuart Mill and Jeremy Bentham. What is the difference between Consequentialism and Utilitarianism?

What is a consequentialist view of happiness?

Consequentialism is a theory in ethics that judges people, things and issues on the basis of their outcomes or consequences. Thus, this theory teaches us that we can attain happiness if we can compare the outcome of an action with the beliefs and taboos of the society.