Wat gebeurt er als je gelaserd bent?

Wat gebeurt er als je gelaserd bent?

Een lasergun registreert geen informatie over de bestuurder en/of het voertuig. Met informatie wordt bedoeld dat er geen fotografische- of videoregistratie wordt genoteerd, waaronder bijvoorbeeld het kenteken. Daarom gaat de politie meestal over tot staandehouding.

Hoever kunnen ze laseren?

De politie gebruikt verschillende laserguns. Het veelgebruikte model UltraLyte mogen ze inzetten voor een afstand van maximaal 610 meter. De UltraLyte LR heeft een groter bereik en kan de snelheid van een auto meten tot maximaal 1.000 meter verderop.

Hoe ver kan een lasergun meten?

De politie mag met een lasergun tot een afstand van maximaal 1000 meter snelheidsmetingen doen. Dit hangt echter wel van het type lasergun af en de bijbehorende goedkeuring van het Nederlands Meetinstituut. Zo zijn er ook laserguns die maximaal op 900 of 400 meter gebruikt mogen worden.

Wat registreert een lasergun?

Lasergun. Een lasergun meet de snelheid waarmee een auto op het apparaat afrijdt. Hij doet dat met de snelheid van het licht en tot op drie cijfers achter de komma nauwkeurig. Een lasergun laat alleen zien hoe hard iemand rijdt, maar slaat geen informatie van de automobilist op.

Hoe weet ik of ik gelaserd ben?

De lasergun zendt constant lichtpulsen uit die dan weer worden weerkaatst door de auto of een ander motorrijtuig. Dit gebeurt met de snelheid van het licht (299.792.458 meter/seconde) en omdat die snelheid bekend is, kan de lasergun precies berekenen hoe ver een auto verwijderd is en hoe snel die rijdt.

Hoe werkt boete lasergun?

Hij doet dat met de snelheid van het licht en tot op drie cijfers achter de komma nauwkeurig. Een lasergun laat alleen zien hoe hard iemand rijdt, maar slaat geen informatie van de automobilist op. Daarom wordt de bestuurder vaak aan de kant gezet (staandehouding).

Hoe werkt lasergun controle?

Hoe lang duurt boete laser?

Bij verkeersboetes geldt in principe een wettelijke termijn van vier maanden nadat de gedraging heeft plaatsgevonden. In de praktijk heb je de boete doorgaans met vier tot zes weken wel binnen, maar dat kan dus langer duren.