Wat gebeurt er als je een stof verhit?

Wat gebeurt er als je een stof verhit?

Bij veel stoffen treedt tijdens het verhitten een ander verschijnsel op dan gloeien of een faseovergang. Je ziet de stof tijdens het verhitten verdwijnen. Tegelijkertijd ontstaan nieuwe stoffen. Je neemt dan een chemische reactie waar.

Hoe weet je of je genoeg zuurstof in je bloed hebt?

Saturatie: zuurstofgehalte bloed Heb je een saturatie van 95% of hoger, dan heb je genoeg zuurstof in je bloed. Is de waarde 90% of lager, dan heb je een tekort. Dit heet desaturatie. Te weinig zuurstof in het bloed kan leiden tot klachten als benauwdheid, moeheid, verwardheid en onrust.

Wat zijn de toedieningswijzen van zuurstof?

Toedieningswijzen van zuurstof Via de neus en/of mond Zuurstof kan worden toegediend via een zuurstofneusbril, een (nasofaryngeale) zuurstofkatheter met of zonder schuimrubber manchet of een zuurstofmasker. De eerste keuze in de thuissituatie een neusbril en in het ziekenhuis een neuskatheter (zonder schuimrubber manchet).

Is zuurstof bevochtigd?

Bij een zuurstof-concentrator hoeft de zuurstof niet bevochtigd te worden omdat deze gewonnen wordt uit de omgevingslucht en deze bevat tenminste al 60% vochtigheid, zeker niet bij toediening tot 5 (of 8) liter p/m. Bij zuurstof ‘uit de muur’ zoals in het ziekenhuis is deze veel droger en moet dit in overleg en volgens protocol.

Hoe krijg je zuurstof toegediend?

Zuurstof kan worden toegediend via een zuurstofneusbril, een (nasofaryngeale) zuurstofkatheter met of zonder schuimrubber manchet of een zuurstofmasker. De eerste keuze in de thuissituatie een neusbril en in het ziekenhuis een neuskatheter (zonder schuimrubber manchet).

Wat is de belangrijkste eigenschap van zuurstof?

De belangrijkste eigenschap van zuurstof is dat het verbrandingsprocessen onderhoudt. Net als in het menselijk lichaam, ook al heeft ons lichaam dit geheel zelf onder controle. Bij dit proces ontstaat, zoals bij vrijwel elk verbrandings- proces, kooldioxide (CO 2), dat via de longen weer wordt afgevoerd.