Wat betekent bliksemschicht op de weg?

Wat betekent bliksemschicht op de weg?

Aan de belijning op de weg kunt u zien dat er een verkeerssituatie aankomt die extra aandacht behoeft. Matig uw snelheid.

Wat betekent een rond verkeersbord?

Rotonde. Dit bord waarschuwt dat je een rotonde nadert. Rotonde, verplichte rijrichting. Dit bord staat vaak vlak bij of op een rotonde en geeft de verplichte rijrichting aan.

Wat betekenen vierkante blokken op de weg?

Op plaatsen waar fietsers de rijbaan mogen oversteken staan vaak witte vierkante blokken op het wegdek geschilderd. De fietsers rijden dan tussen twee rijen blokken door naar de overkant. De blokken geven slechts de oversteekplaats aan; ze geven geen recht op voorrang aan.

Hoe ziet een verbodsbord er uit?

Een verbodsbord is vaak een rond verkeersbord, het heeft een rode rand en een wit oppervlak met een zwarte tekening (pictogram). Het drukt een verbod uit, het is dus verboden om iets te doen.

Welke borden geven verplichte rijrichting aan?

D – Verplichte rijrichting borden

Naam Betekenis RVV code
Verplichte rijrichting rechts bord Laat zien dat bestuurders deze pijl aan de rechterkant voorbij moeten gaan. D2
Verplichte rijrichting bord Geeft aan dat de rijrichting van de pijl verplicht gevolgd moet worden. D4

Wat zijn tekens in het verkeer?

Onderbroken kantstrepen/geen middenstreep Maximumsnelheid is hier normaal 80 km/u. Vaak staat er een bord 60 km/u. De snelheid die op het bord staat aangegeven geldt als maximumsnelheid. Is er geen verkeersbord met snelheidsbeperking, dan mag je buiten de bebouwde kom 80 km/u rijden.

Welke wegen mag je niet inrijden?

Eenrichtingsweg. Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. Je mag de weg niet inrijden vanaf de kant waar dit bord staat. Soms heeft dit bord een onderbord waar Ga terug op staat, wat bedoeld is om te voorkomen dat bestuurders gaan spookrijden.

Welk bord geeft eenrichtingsverkeer aan?

Verkeersbord C03 – Eenrichtingsweg – Officiële verkeersborden.

Wat betekent blauw bord met pijl naar rechts?

Wanneer het verkeersbord op een hindernis geplaatst is, betekent het dat langs de door de pijl aangeduide richting moet voorbijgereden worden. Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen.

Wat is het verschil tussen eenrichtingsweg en verplichte rijrichting?

Achteraan is een aanwijzingsbord en dat geeft dus aan dat het een weg is met eenrichtingsverkeer. Vooraan is een gebodsbord, dat zegt dat je verplicht bent de aangegeven richting te volgen.

Wat is het doel van deze V vormige markeringen Chevrontekens op het wegdek?

Op vier provinciale wegen in Overijssel zijn chevrontekens op het wegdek aangebracht om weggebruikers te helpen bij het aanhouden van een veilige afstand tot hun voorligger. Voor deze locaties is ook een nieuw bord ontwikkeld. De tekens op de weg en de borden moeten weggebruikers bewust maken van een veilige afstand.