Wat als je illegaal bent?

Wat als je illegaal bent?

Verblijf in Nederland met ongewenstverklaring is een misdrijf. Daarop staat een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden of een boete van maximaal € 7.600,-. Dat komt bovenop eventuele vreemdelingendetentie. Iemand met een ongewenstverklaring kan niet legaal worden.

Kan een illegaal werken?

Er bestaan verschillende vormen van niet-officiële tewerkstelling: clandestiene of illegale tewerkstelling en zwartwerk. Als werknemer zijn er een aantal minimumgaranties die altijd van toepassing zijn. Ook al heb je geen wettig verblijf of arbeidskaart, als je die nodig hebt.

Wat als je geen papieren hebt?

Als u hoogdringend hulp nodig heeft, gaat u onmiddellijk naar een dokter of een ziekenhuis. Het OCMW dat bevoegd is voor het grondgebied waar het ziekenhuis zich bevindt, moet in dat geval gewaarschuwd worden en de arts die u behandelt moet een attest Dringende Medische Hulp opmaken.

Hoeveel illegale Marokkanen in Nederland?

Illegalen Het aantal illegale inwoners uit Marokko wordt door het CBS (2005) geschat op 11.900-23.800 in 2001, vier tot acht procent van de totale Marokkaanse bevolking in heel Nederland, met een concentratie in de vier grote steden (tabel 2.2).

Hoe is het om illegaal in Nederland te zijn?

Illegaal in Nederland verblijven wordt dan een overtreding op zich, waarop een boete staat. Als de boete niet betaald wordt, is gevangenisstraf mogelijk. Concreet betekent dat, dat een illegaal die opgepakt wordt niet alleen in de uitzetprocedure komt, maar daar bovenop dus een boete krijgt.

Wat zijn de gevolgen als je werkt zonder contract?

Maar wanneer er geen contract schriftelijk is opgesteld gaat de wet ervan uit dat er sprake is van een mondelinge overeenkomst. In deze gevallen zal de werkgever de normale ontslagprocedure moeten volgen. Omdat er geen contractsduur is aangegaan, is de werknemer volgens de wet voor onbepaalde tijd in dienst.