Waarom moet je literatuur lezen?

Waarom moet je literatuur lezen?

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen door het lezen van boeken beter worden in taal. Leerlingen die veel lezen, zijn beter in spellen en begrijpend lezen en hebben een grotere woordenschat.

Waarom is lezen van belang?

Lezen is een bijzonder krachtig middel om het brein te prikkelen. Voor het lezen zijn vele hersenfuncties nodig: de waarneming, de taal, het geheugen, het redeneren en het voorstellingsvermogen, de aandacht, en het vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken. Inhoudelijk zijn verhalen brandstof voor het brein.

Waarom leeslijst?

Het is niet dat jongeren niet wíllen lezen, maar dat ontspanning bijna nooit meer het doel mag zijn. Om de motivatie en het leesplezier te bevorderen, moet het mogelijk zijn om de leeslijst autonomer in te richten. Vervang verplichte verslagen door de vraag ‘Welke boeken zou ik op een leeslijst zetten, en waarom? ‘.

Waarom lees je een boek?

Doordat je zo meegevoerd kunt worden door wat de personages meemaken, blijft je geest alert en vergeet je eigen zorgen. Wie regelmatig leest, ervaart dan ook minder stress, slaapt beter en heeft meer eigenwaarde. Daarnaast heeft het een positief effect op onze woordenschat en taalvaardigheid.

Wat wordt verstaan onder literatuur?

Etym: Lat. litteratura = letterschrift, letterkunde < littera = letter. Algemene aanduiding voor alle mondeling (orale literatuur) of schriftelijk overgeleverde teksten die men op uiteenlopende gronden van andere teksten onderscheidt vanwege hun veronderstelde specifieke, meestal kunstzinnige karakter.

Wat is het verschil tussen een roman en literatuur?

Een roman bestaat in principe uit handelingen, en die worden verricht door mensen. In lectuur staan die handelingen centraal en zijn de personen slechts middelen om de handelingen te verrichten. In literatuur is het precies andersom: de handelingen dienen om te laten zien hoe de mensen zijn.