Waarom is reflectie zo belangrijk?

Waarom is reflectie zo belangrijk?

Je leert van ervaringen als je erover reflecteert. Door reflectie bekijk je of je aannames, vooronderstellingen en zienswijzen de juiste zijn of dat je zaken ook anders kunt zien, waardoor deze zaken veranderen. Reflectie maakt je ook bewust van je redenen waarom je doet wat je doet.

Hoe leer ik mijn kind zelfreflectie?

De basistechniek bestaat uit vragen stellen aan jezelf: open vragen en dieperliggende vragen. Je kijkt niet naar wat anderen verkeerd deden, maar begint bij je eigen beweegredenen. Kinderen terug laten kijken op hun eigen werk en resultaten, zie ik in de praktijk als tijdrovend.

Wat zijn de werkwoordstijden van een reflectieverslag?

Taalgebruik en werkwoordstijden in je reflectieverslag. Schrijf je reflectieverslag in de ik-vorm in een formele stijl. Zorg ervoor dat je jouw mening steeds goed onderbouwt met argumenten en dat je vaag taalgebruik voorkomt. Wees genuanceerd en richt je vooral op je eigen handelen en leermomenten.

Hoe leer je reflecteren?

Door te reflecteren leer je begrijpen: 1 waarom je op een bepaalde manier gereageerd of gehandeld hebt, 2 hoe je je hierbij voelde, 3 waar dat gevoel vandaan komt, 4 of je hier vaker mee te maken hebt, 5 en hoe je bepaald gedrag zou kunnen verbeteren.

Is reflecteren hetzelfde als evalueren?

Reflecteren is niet hetzelfde als evalueren. Als je een situatie evalueert kijk je alleen naar hoe de situatie is verlopen, hoe je hebt gehandeld, wat goed ging en wat je anders zou doen. Bij reflecteren daarentegen ga je in op het ‘waarom’ (een situatie zo is verlopen, je zo gehandeld hebt, etc.) en op je gevoel.

Wat maakt een reflectie succesvol?

Expliciet reflecteren, dus reflecties hardop uitspreken en met elkaar delen ondersteunt het samen leren beter te presteren. Een zelf reflecterend team is een team dat zijn prioriteiten duidelijk heeft en bereid is om eventuele tegenslagen op te vangen en ook alternatief gedrag te gaan vertonen.

Waarom Korthagen gebruiken?

De methodiek van Korthagen komt goed van pas in situaties waarin gereflecteerd wordt op het eigen gedrag, de bekwaamheden of overtuigingen die het handelen sturen. Korthagen ontwikkelde een proces waarin je stapsgewijs op jezelf kunt reflecteren.

Waarom Starr methode gebruiken?

De kern van de STARR methode is om op een gegronde manier de juiste kandidaat voor de functie te vinden. Het doel is om beter inzicht te krijgen in het gedrag en bepaalde prestaties te voorspellen. Dit wordt gedaan door in te zoomen op het gedrag en prestaties uit het verleden.