Waarom gaat de kilometervergoeding niet omhoog?

Waarom gaat de kilometervergoeding niet omhoog?

De onbelaste kilometervergoeding is al sinds 2006 niet meer geïndexeerd. In die periode is het autorijden wel duurder geworden. De vraag is waarom de overheid de vergoeding sinds 2006 nooit meer verhoogd heeft. De onbelaste vergoeding blijft hetzelfde, omdat de overheid de belastinginkomsten niet wil missen.

Hoeveel km vergoeding woon-werkverkeer?

Reist u met eigen vervoer naar uw werk? Dan kan uw werkgever u maximaal € 0,19 per kilometer vergoeden, zonder dat u hierover belasting betaalt. Voor deze maximale kilometervergoeding maakt het niet uit welk vervoermiddel u gebruikt.

Hoeveel belastingen op woon-werkverkeer?

Met de eigen wagen U kunt 15 eurocent per kilometer per rit inbrengen als beroepskost. Concreet: als u 20 km van uw werk woont, en u rijdt 200 werkdagen om een jaar heen en terug, dan mag u 20 km x 2 ritten x 200 dagen X 0,15 euro/km inbrengen, of een totaal van 1.200 euro.

Hoe wordt kilometervergoeding belast?

Uw werkgever mag een belastingvrije kilometervergoeding hanteren van €0,19 per kilometer. Is uw vergoeding hoger, dan betaalt u over dat deel de normale inkomstenbelasting. Voor de belastingvrije vergoeding per kilometer maakt het niet uit met welk vervoer u reist of hoe u reist.

Hoe wordt woon-werkverkeer vergoed?

Sinds juli 2020 betaalt je werkgever vanaf de eerste kilometer woon-werkverkeer verplicht een deel van je vervoerskosten terug als je naar het werk pendelt met de bus, tram of metro. Hoeveel je werkgever terugbetaalt aan reiskosten hangt af van het soort abonnement je hebt.

Wat is woon- en werkverkeer?

Woon- / werkverkeer is het reizen van het woonadres van de werknemer of ondernemer naar zijn vaste arbeidsplaats, waar hij op één of meerdere dagen zijn werkzaamheden verricht.

Wat is de minimumafstand voor een woonwerkverkeer?

Woon-werkverkeer met bus, tram of metro In tegenstelling tot de regeling met de trein is er voor het ander gemeenschappelijk openbaar vervoer wél een minimumafstand voorzien. Je werkgever zal in principe financieel tussenkomen voor de verplaatsingen van minstens 5 kilometer, berekend vanaf de vertrekhalte.

Kan woon-werkverkeer privé worden gedeclareerd?

Woon-werkverkeer kan nog steeds gedeclareerd worden. Het voorstel om woon-werkverkeer privé te maken, heeft het na veel commotie niet gehaald. De medewerker mag (fiscaal gezien) voor woon-werk, ongeacht het soort vervoer, onbelast € 0,19 per km worden vergoed. Of de werkelijke kosten van openbaar vervoer (2e of 1e klas).