Waar kan ik mijn buitenlandse rijbewijs omwisselen?

Waar kan ik mijn buitenlandse rijbewijs omwisselen?

Voor de omwisseling gaat uw naar de gemeente waar u staat ingeschreven.

  • Download de Handleiding ‘ Aanvraag omwisseling buitenlands rijbewijs’ (pdf, 664kb) en kijk welke documenten u nodig heeft voor de aanvraag.
  • U gaat met alle documenten naar de gemeente.

Hoe lang Duits rijbewijs geldig?

De Duitse rijbewijzen (categorie A1, A2, A, B, BE, M, S, L & T) die op dit moment worden afgegeven, hebben een geldigheid van 15 jaar.

Is een Duits rijbewijs geldig in Nederland?

Is het rijbewijs afgegeven door een ander land dan een EU- of EER-land of Zwitserland? Dan mag u ermee rijden, als u hier komt voor uw werk of voor vakantie. Gaat u in Nederland wonen, dan mag u nog 185 dagen met het rijbewijs blijven rijden. Daarna heeft u een Nederlands rijbewijs nodig.

Hoe oud moet je zijn om auto te rijden in Duitsland?

De minimumleeftijd voor het B-rijbewijs ligt in Duitsland momenteel nog op 17 jaar, net als in Nederland. De Duitse Veiligheidsraad wil daarnaast dat het begeleid rijden ook wordt ingevoerd voor 17-jarigen bij het C-rijbewijs. Sinds 2004 wordt het begeleid rijden vanaf 17-jarige leeftijd aangeboden in Duitsland.

Wanneer mag u in Nederland blijven rijden met het buitenlandse rijbewijs?

U mag 185 dagen nadat u in Nederland bent komen wonen blijven rijden met uw buitenlandse rijbewijs. Daarna moet u een Nederlands rijbewijs hebben.

Wat is een nationaal rijbewijs?

Een Europees nationaal rijbewijs is een rijbewijs dat door een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte wordt afgeleverd.

Wat is de geldigheid van een Europees Nationaal rijbewijs?

De geldigheidsduur van een Europees nationaal rijbewijs is maximum 15 jaar. De door de lidstaten afgegeven rijbewijzen worden onderling erkend. Zolang de geldigheidsduur van het Europees rijbewijs niet dreigt te verlopen, is de omwisseling tegen een Belgisch nationaal rijbewijs niet nodig.