Kan je naar therapie zonder dat je ouders het weten?

Kan je naar therapie zonder dat je ouders het weten?

Beide gezagdragende ouders moeten toestemming geven, ook als je ouders gescheiden zijn. Vanaf zestien jaar ben je voor de WGBO meerderjarig. Je mag dan zelfstandig, dus zonder dat je ouders erbij betrokken zijn, in behandeling gaan. Ze kunnen ook geen informatie meer opvragen over je behandeling.

Wat gebeurd er als een kind van 14 jaar echt niet geopereerd wil worden?

Dan moet de zorgverlener besluiten of hij zal behandelen. Hij zal hem eerst proberen te overtuigen om zijn ouders er toch bij te betrekken. Wil het kind dat echt niet, dan moet de zorgverlener inschatten hoe goed het kind voor zichzelf kan beslissen.

Is alle zorg voor kinderen gratis?

Voor kinderen onder de 18 jaar hoeft voor een basisverzekering geen een premie te worden betaald. Zij hebben daarom ook geen recht op zorgtoeslag. Een kind kan bij de polis van één van de ouders worden meeverzekerd, maar kan voor een basispolis vaak ook gratis bij een andere zorgverzekeraar worden verzekerd.

Welke groep en van hulpverleners mag mogen een kind ook lichamelijk onderzoeken?

Het zorgnetwerk van ons allemaal De Medische psychologie is een vak met kennis en kunde op het grensgebied van de psychologie en geneeskunde. De psychologen op deze afdeling zijn experts op dit gebied. Zij kunnen u en uw kind helpen met de psychologische aspecten en gevolgen van lichamelijke klachten of ziektes.

Hebben kinderen eigen bijdrage?

Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico. Dit geldt voor alle zorg uit het basispakket van de zorgverzekering. Als uw kind 18 wordt, dan moet hij of zij zelf een zorgverzekering afsluiten. Vanaf dat moment geldt er dan ook eigen risico en betaalt hij of zij premie voor de basisverzekering.

Is een kind altijd verzekerd?

In Nederland dient iedereen verplicht verzekerd te zijn voor de zorg. Hetzelfde geldt voor uw kinderen, alhoewel hier enige regels en uitzonderingen op van toepassing zijn. In de regel zijn kinderen tot hun 18e levensjaar meeverzekerd met hun ouders.