Kan een minderjarige vervolgd worden?

Kan een minderjarige vervolgd worden?

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd wanneer ze iets gedaan hebben dat strafbaar is. Deze kinderen mogen door de politie echter wel worden gefouilleerd en meegenomen naar het bureau voor verhoor. In overleg met de ouders kan dan een Stop-reactie worden voorgesteld.

Welke misdaden verjaren?

Voor misdrijven geldt een verjaringstermijn van 6, 12 of 20 jaar. Ernstige misdrijven verjaren niet. Misdrijven waarop een boete, hechtenis of gevangenisstraf van maximaal 3 jaar is gesteld. Zoals belediging van de koning, stroperij en het niet opvolgen van een ambtelijk bevel.

Kan een minderjarige celstraf krijgen?

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar kunnen volgens het jeugdstrafrecht bijvoorbeeld een taakstraf of jeugddetentie krijgen. De rechter kan door het adolescentenstrafrecht het jeugdstrafrecht ook toepassen op jongvolwassenen tot 23 jaar. Kinderen tot 12 jaar kunnen geen straf of boete krijgen.

Kan een 12 jarige vervolgd worden?

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Verdachten tussen de 16 en 23 jaar (adolescenten) krijgen soms een bijzondere behandeling. De rechter kan jongeren van 16 en 17 jaar als volwassenen bestraffen en volwassenen van 18 tot 23 jaar een jeugdstraf opleggen.

Hoe lang mag een minderjarige vast gehouden worden op het politiebureau?

In totaal kan de politie u dus maximaal 18 uur vasthouden voor onderzoek. De (hulp)officier van justitie kan bepalen dat u langer op het bureau moet blijven voor verhoor. U wordt dan in verzekering gesteld. Bij uw inverzekeringstelling krijgt u een advocaat aangewezen die u rechtsbijstand verleent.

Kan een zedenzaak verjaren?

Zedenzaken verjaren op den duur. De termijn is bij aanranding twaalf jaar en bij verkrachting twintig jaar. Als het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt begint de verjaringstermijn pas te lopen nadat het slachtoffer achttien jaar is geworden.

Kan een minderjarige levenslang krijgen?

De onvoorwaardelijke gevangenisstraffen in het jeugdstrafrecht (in vaktaal: jeugddetentie) zijn veel lager dan in het volwassenenstrafrecht. Zo kan een minderjarige geen levenslange gevangenisstraf opgelegd krijgen. De jeugddetentie is bovendien leeftijdsgebonden.

Kan je een strafblad krijgen onder de 18?

Personen die tussen de 12 en 18 jaar een strafbaar feit hebben gepleegd, zijn minderjarig. Toch verandert dat niets voor het strafblad; het strafbare feit komt op het strafblad, volgens dezelfde regels als voor volwassenen. Gegevens van minderjarigen worden altijd verstrekt aan de rechter of officier van justitie.

Kan een 13 jarige een boete krijgen?

Jongeren vanaf 12 jaar kunnen een boete krijgen als ze een strafbaar feit plegen. Bijvoorbeeld voor vernieling of als zij zwartrijden in het openbaar vervoer. De rechter of officier van justitie bepalen de hoogte van de boete.

Hoe worden minderjarigen berecht?

Kinderen tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit begaan, worden in beginsel berecht volgens het jeugdstrafrecht. Voor verdachten vanaf 18 jaar geldt in principe het volwassenenstrafrecht. De rechter kan hiervan afwijken, afhankelijk van de geestelijke ontwikkeling van verdachten.

Wat gebeurd er als een minderjarige steelt?

Als je als minderjarige een strafbaar feit (= jeugddelict) pleegt, wordt een hele weg afgelegd. Eerst moet het misdrijf vastgesteld worden. De politie stelt daarvan een proces-verbaal op en maakt dit dan over aan het parket, ook wel het Openbaar Ministerie (O.M) genoemd.

Hoelang blijft strafblad minderjarig?

Overtredingen – de gegevens over overtredingen worden verwijderd: 5 jaar na het onherroepelijk worden van de strafzaak, behalve wanneer er een gevangenisstraf (voorwaardelijk of onvoorwaardelijk), een taakstraf, of een (hoge) geldboete is opgelegd. In die gevallen worden de gegevens pas na 10 jaar verwijderd.

Hoe oud moet je zijn om een strafblad te krijgen?

Bij een misdrijf krijgt u altijd een strafblad (als u ouder bent dan 12 jaar).

Hoe lang ben je aansprakelijk voor je kind?

U bent in elk geval aansprakelijk voor schulden tot uw kind 12 jaar is. Daarna hangt het van de situatie af of u moet betalen. Voor aankopen bent u meestal aansprakelijk tot 18 jaar. En voor schade en boetes meestal tot 16 jaar.