Is Kwaliteitsregister verplicht?

Is Kwaliteitsregister verplicht?

Het Kwaliteitsregister V&V heeft als doel om de kwaliteit en professionaliteit van verpleegkundigen en verzorgenden te waarborgen. Het is een aanvulling op de wet BIG. Maar in tegenstelling tot wet BIG is een inschrijving in dit register niet verplicht.

Wat is Kwaliteitsregister V&V?

Het Kwaliteitsregister V&V is een hulpmiddel waarmee je activiteiten op het gebied van leren en ontwikkelen kunt vastleggen in een persoonlijk portfolio. Goede zorg vraagt passie voor het vak, maar ook deskundigheid en professionaliteit.

Hoeveel kost het lid worden van V&VN?

Contributies aanvullende lidmaatschappen De contributie voor het basislidmaatschap van V&VN bedraagt in 2022 € 75,50 per jaar. Voor aanvullende lidmaatschappen gelden de volgende contributies per jaar. Ben je lid van twee of meer afdelingen of platforms? Dan ontvang je 25% korting per aanvullend lidmaatschap.

Wat is het verschil tussen kwaliteitsregister en BIG?

Registratie in het kwaliteitsregister is (nog) op vrijwillige basis, dit in tegenstelling tot andere Big-geregistreerde beroepen zoals fysiotherapeut, ergotherapeut of arts. Het kwaliteitsregister voor verpleegkundigen is vormgegeven door de V&VN. Ook verzorgenden kunnen zich laten registreren.

Wat is een Accreditatiepunt?

Wat zijn accreditatiepunten? Je kunt accreditatiepunten halen door activiteiten te volgen die geaccrediteerd zijn door de accreditatiecommissie van het kwaliteitsregister. Als zorgprofessional moet je accreditatiepunten halen om bevoegd te blijven.

Hoe werkt het kwaliteitsregister van het V&VN?

Voor verpleegkundigen is er een check met het BIG-register, voor verzorgenden gelden er diploma toelatingseisen. Als je ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister mag je je kosteloos inschrijven voor één of meerdere deskundigheidsgebieden. Ook kun je iemand anders inzage geven in je portfolio.

Waar kan ik mijn accreditatiepunten vinden?

Op je cijferlijst of op je studievoortgangsoverzicht staat aangegeven hoeveel studiepunten (European Credits, EC) je met jouw gehele opleiding en met elk afgerond opleidingsonderdeel hebt behaald. Per behaald studiepunt kun je één accreditatiepunt in je portfolio in het Kwaliteitsregister toevoegen.

Wat is een beroepsvereniging?

Een beroepsvereniging is een vereniging die instaat voor de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden. Ze mag zelf geen beroep uitoefenen of handel drijven.