Is er een testament aanwezig?

Is er een testament aanwezig?

Waar kan ik opvragen of een overleden familielid een testament had? Het Centraal Testamentenregister (CTR) kunt u raadplegen als er iemand in uw familie is overleden. Het CTR bekijkt op uw verzoek of er een testament aanwezig is van de overledene. En welke notaris dit dan onder zijn beheer heeft.

Hoe kan ik mijn erfenis verdelen?

Een notaris kan helpen om een Akte van Verdeling op te stellen. In zo’n Akte van Verdeling legt de notaris vast wat iedereen krijgt uit de erfenis en tegen welke waarde. Als jullie het onderling niet eens kunnen worden over de verdeling, kan iedere erfgenaam bij de rechter een verdeling afdwingen.

Hoe weet je of je in een testament staat?

Als u wilt weten of een overledene een testament heeft gemaakt en waar dat is, kunt u of kan uw notaris contact opnemen met het Centraal Testamentenregister (CTR). In het CTR wordt geregistreerd wie een testament heeft opgemaakt, op welke datum en bij welke notaris.

Hoe kan ik de overlijdensakte opvragen?

Hoe kan ik de overlijdensakte opvragen? Met de overlijdensverklaring kan de familie of een uitvaartverzorger aangifte doen bij de burgerlijke stand van de gemeente waarin de persoon is overleden. De gemeente maakt vervolgens de akte van overlijden op. De uitvaartverzorger en familie krijgen hiervan een uittreksel.

Waar is de overlijdensakte opgesteld?

De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente in kwestie stuurt de akte daarna door naar de gemeente waar de overledene woonde. U kunt een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur waar de persoon is overleden.

Hoe kunt u een overlijdensaangifte doen?

Regelingen bij een overlijden. U kunt deze aangifte ook zelf doen. Het overlijden moet aangegeven worden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is gestorven en in de gemeente waar de begrafenis of crematie zal plaatsvinden. Overlijdensaangifte .

Waar moet het overlijden aangegeven worden?

Het overlijden moet aangegeven worden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is gestorven en in de gemeente waar de begrafenis of crematie zal plaatsvinden.